Image Alt

2021/2022

  /  2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 uczeń naszej szkoły - TOMASZ KICEK (klasa 8s) - został stypendystą w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. Obrane przez Tomka kierunki to rozwijanie zdolności matematycznych, umiejętności informatycznych

KARTY ZGŁOSZEŃ DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2022/23 PROSIMY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY DO DNIA 26.08.2022. KARTY SĄ DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY. DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU 2022/23 W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZOSTANĄ PRZYJĘTE DZIECI Z KLAS

Skip to content