Image Alt

Rada Rodziców

  /  Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Adrian Golacik – Przewodniczący

Angelika Słupecka – Z-ca Przewodniczącego

Maria Poryzińska – Skarbnik

Sylwia Babicz – Sekretarz

Skład Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Gadomska

Monika Pestkowska

Dagmara Aleksandrowicz

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Płońsku

57 8230 0007 0000 1687 2018 0001

Przy wpłatach składki na Radę Rodziców należy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Zgodnie z decyzją Zarządu Rady Rodziców wysokość składki wynosi 90,00zł.

(w przypadku kolejnego dziecka z rodziny 70,00zł)

Skip to content