Image Alt

Rada Rodziców

  /  Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Adrian Golacik – Przewodniczący

Piotr Koper – Z-ca Przewodniczącego

Katarzyna Kamińska – Skarbnik

Marta Golacik-Rybka – Sekretarz

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Monika Pawlak

Monika Pestkowska

Dagmara Aleksandrowicz

 

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Płońsku

57 8230 0007 0000 1687 2018 0001

Przy wpłatach składki na Radę Rodziców należy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Zgodnie z decyzją Zarządu Rady Rodziców wysokość składki wynosi 60,00zł.

(w przypadku kolejnego dziecka z rodziny 40,00zł.)

Skip to content