Image Alt

Zebrania z rodzicami

  /  Zebrania z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami

I półrocze  w roku szkolnym 2022/2023

6 września 2022r .– zebrania klas I-III (wybory do Rady Rodziców)

7 września 2022r. – zebranie klas IV-VIII (wybory do Rady Rodziców)

13 września 2022r. – wybory Zarządu Rady Rodziców

18 października 2022r. – zebrania klas I-III

19 października 2022r. – zebrania klas IV-VIII

22 listopada 2022r.  – zebrania klas I-III

23 listopada 2022r.  – zebrania klas IV-VIII

20 grudnia 2022r. – zebrania indywidualne klas I-III

21 grudnia 2022r. – zebrania indywidualne klas IV-VIII

do 2 stycznia 2023r. – wystawianie przewidywanych ocen za I półrocze

3 stycznia 2023r.  – zebrania klas I-III przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach za I półrocze

4 stycznia 2023r.  – zebrania klas IV-VIII – przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach za I półrocze

do 25 stycznia 2023r. – wystawianie ocen za I półrocze

7 lutego 2023r.  – zebrania klas I-III podsumowujące pracę za I półrocze

8 lutego 2023r.  – zebrania klas IV-VIII podsumowujące pracę za I półrocze

II półrocze  w roku szkolnym 2021/2022

28 marca 2023r. – zebranie klas I-III

29 marca 2023r. – zebranie klas IV-VIII

25 kwietnia 2023r.  – zebranie klas I-III

26 kwietnia 2023r.  – zebranie klas IV-VIII

do 22 maja 2023r. – wystawianie ocen przewidywanych rocznych

23 maja 2023r. – zebrania klas I-III – przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach rocznych

24 maja 2023r. – zebrania klas IV-VIII – przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach rocznych

do 13 czerwca 2023r. – wystawianie ocen rocznych

Wykaz sal, w których odbywać się będą zebrania, udostępniony będzie przed zebraniem  na tablicy ogłoszeń, Facebooku i wirtualnej gazetce szkolnej.

Skip to content