Image Alt

Zebrania z rodzicami

  /  Zebrania z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami

klasy I-III – godz. 16.30

klasy IV-VIII – godz. 17.15

I półrocze  w roku szkolnym 2023/2024

12 września 2023r .– zebrania klas I-VIII (wybory do Rady Rodziców)

19 września 2023r. – wybory Zarządu Rady Rodziców

24 października 2023r. – zebrania klas I-VIII

21 listopada 2023r.  – zebrania klas I-VIII

do 20 grudnia 2023r. – wystawianie przewidywanych ocen za I półrocze

21grudnia 2023r. – zebrania indywidualne klas I-VIII

do 9 stycznia 2024r. – wystawianie ocen za I półrocze

6 lutego 2024r.  – zebrania klas I-VIII podsumowujące pracę za I półrocze

II półrocze  w roku szkolnym 2021/2022

19 marca 2024r. – zebranie klas I-VIII

23 kwietnia 2024r.  – zebranie klas I-VIII

do 20 maja 2024r. – wystawianie ocen przewidywanych rocznych

21 maja 2024r. – zebrania klas I-VIII – przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach rocznych

do 11 czerwca 2024r. – wystawianie ocen rocznych

Wykaz sal, w których odbywać się będą zebrania, udostępniony będzie przed zebraniem  na tablicy ogłoszeń, Facebooku i wirtualnej gazetce szkolnej.

Skip to content