Image Alt

Zebrania z rodzicami

  /  Zebrania z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami

I półrocze  w roku szkolnym 2021/2022

7 września 2021r .– zebrania klas I-III (wybory do Rady Rodziców)

8 września 2021r. – zebranie klas IV-VIII (wybory do Rady Rodziców)

14 września 2021r. – wybory Zarządu Rady Rodziców

26 października 2021r. – zebrania klas I-III

27 października 2021r. – zebrania klas IV-VIII

23 listopada 2021r.  – zebrania klas I-III

24 listopada 2021r.  – zebrania klas IV-VIII

21 grudnia 2021r. – zebrania indywidualne klas I-III

22 grudnia 2021r. – zebrania indywidualne klas IV-VIII

do 3 stycznia 2022r. – wystawianie przewidywanych ocen za I półrocze

4 stycznia 2022r.  – zebrania klas I-III przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach za I półrocze poprzez dziennik elektroniczny

5 stycznia 2022r.  – zebrania klas IV-VIII – przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach za I półrocze poprzez dziennik elektroniczny

do 25 stycznia 2022r. – wystawianie ocen za I półrocze

16 lutego 2022r.  – zebrania klas I-III podsumowujące pracę za I półrocze

17 lutego 2022r.  – zebrania klas IV-VIII podsumowujące pracę za I półrocze

II półrocze  w roku szkolnym 2021/2022

29 marca 2022r. – zebranie klas I-III

30 marca 2022r. – zebranie klas IV-VIII

26 kwietnia 2022r.  – zebranie klas I-III

27 kwietnia 2022r.  – zebranie klas IV-VIII

do 23 maja 2022r. – wystawianie ocen przewidywanych rocznych

24 maja 2022r. – zebrania klas I-III – przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach rocznych poprzez dziennik elektroniczny

25 maja 2022r. – zebrania klas IV-VIII – przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach rocznych poprzez dziennik elektroniczny

do 13 czerwca 2022r. – wystawianie ocen rocznych

Wykaz sal, w których odbywać się będą zebrania, udostępniony będzie przed zebraniem  na tablicy ogłoszeń, Facebooku i wirtualnej gazetce szkolnej.

Skip to content