Image Alt

Kultura, stosowanie zasad i bezpieczne zachowanie podczas pracy w sieci to gwarancja skutecznej edukacji on-line!

  /  Kultura, stosowanie zasad i bezpieczne zachowanie podczas pracy w sieci to gwarancja skutecznej edukacji on-line!
  • Zachowujemy zasady dobrego wychowania i wzajemnego szacunku.

  • Zachowujemy kulturę języka.

  • Szanujemy wypowiedzi innych.

  • Punktualnie logujemy się na zajęcia.

  • Na początku każdej lekcji wyciszamy swoje mikrofony i słuchamy nauczyciela.

  • Sygnalizujemy chęć zabrania głosu ,,łapką”.

  • Nauczyciel udziela głosu konkretnej osobie.

  • Zabrania się:

-wyłączania sobie wzajemnie kamery i mikrofonu;

-udostępniania swoich ekranów niezwiązanych z lekcją;

-włączania w czasie lekcji innych aplikacji.

Skip to content