Image Alt

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

  /  Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Szanowni Rodzice

W trosce o dobro dzieci Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – całodobowy

Dziecięcy Telefon Zaufania800 12 12 12

dedykowany młodym ludziom również poprzez bezpieczny czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów na stronie – https://brpd.gov.pl/sos-czat/ .

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie https://brpd.gov.pl/2020/12/07/

Skip to content