Image Alt

Jak pomóc dziecku zwiększyć motywację do nauki?

  /  Jak pomóc dziecku zwiększyć motywację do nauki?

Jak pomóc dziecku zwiększyć motywację do nauki:

 • podkreślaj znaczenie nauki w życiu człowieka,

 • powtarzaj myśl, że nauka jest celem sama w sobie,

 • nie przypisuj zbyt dużej wagi ocenom,

 • wyrażaj się pozytywnie o szkole i o nauczycielach,

 • doceniaj pracę i samodzielność,

 • dostrzegaj osiągnięcia dziecka,

 • nie krytykuj, nie oceniaj,

 • pomagaj, ale nie wyręczaj,

 • nie wyśmiewaj niepowodzeń, ale wskaż jak można uczyć się na błędach,

 • nie stawiaj wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości,

 • nie wyprzedzaj materiału szkolnego,

 • pokazuj praktyczne zastosowania informacji zdobytych w szkole,

 • wzbudzaj w dziecku zainteresowania wieloma dziedzinami życia,

 • stwórz warunki do poszerzenia wiedzy i doświadczeń dziecka,

 • pomagaj w rozwinięciu umiejętności potrzebnych w nauce (czytanie, zapamiętywanie, notowanie, koncentracja uwagi i inne),

 • wspieraj.

Skip to content