Image Alt

Projekt „Wspólna ławka”

  /  Projekt „Wspólna ławka”

Projekt ,,Wspólna ławka” realizowany i finansowany jest w ramach konkursu MEN ,,Rodzina Polonijna”. Szkoła Podstawowa nr 3 w Płońsku realizuje projekt ,,Polska – Irlandia dla Niepodległej’’ we współpracy z Polską Szkołą IDEA w Athlone w Irlandii.

Projekt ten obejmuje cykl wymiany młodzieży polskiego pochodzenia w wieku 13-15 lat. Spotkania w szkołach partnerskich są świetną okazją do wspólnych rozmów i działań o najważniejszych wartościach człowieka: wolność, patriotyzm i niepodległość. Edukacyjny charakter spotkań wzmacniają: historyczne elementy debat, tworzenie wspólnych plakatów i komiksów oraz wycieczki do miejsc pamięci narodowej. Realizacja wspólnej inicjatywy wpływa na międzynarodową integrację polskich środowisk oraz tworzy przyjaźnie między uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Pierwsza część zadania została już zakończona. 15 uczniów i 3 nauczycieli z SP3 w dniach 5 – 9.10.2018r. odbyło pasjonującą podróż po Irlandii i Wielkiej Brytanii. Polska Szkoła w Athlone przygotowała bardzo ciekawy program. W ramach projektu ,,Wspólna ławka’’ uczniowie integrowali się podczas wspólnych zajęć z historii polsko – irlandzkiej związanych z odzyskaniem niepodległości oraz postacią Edmunda Strzeleckiego. Odbywały się konkursy i marszobiegi po tej ,,Zielonej Wyspie’’. Uczniowie zwiedzali Dublin, Portaffery i Belfast w Wielkiej Brytanii.

 

                                             

Skip to content