Image Alt

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2020 rok

  /  Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2020 rok

23 kwietnia 2021r.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – BILANS jednostki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku sporządzony na dzień 2020-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku:  https://www.e-bip.org.pl/zopoplonsk/29644

Skip to content