Image Alt

Podręczniki

  /  Podręczniki

Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023

(Podręczniki do religii zakupują Rodzice.)

PRZEDSZKOLE

Tytuł programu: Tak dla Jezusa – AZ-0-01/20, data zatwierdzenia:
28.01.2020 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Tak! Jezus mnie kocha,
nr podręcznika: AZ-03-04/3-1, dopuszczony na terenie całego kraju na
podstawie komunikatu Biura Programowania Katechezy z dnia 23.04.2016 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA

I etap edukacyjny (klasy I-III)

Kl. I

Tytuł programu: Zaproszeni na ucztę z Jezusem; Program nr AZ-1-01/18 data zatwierdzenia: 19.09.2018

Tytuł podręcznika: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; autorzy: ks. Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz

Kl. II
Tytuł programu: A oto ja jestem z wami–  nr programu AZ-1-01/18, data zatwierdzenia 19.09.2018r.

Tytuł podręcznika: To jest mój syn umiłowany, cz. 1 i 2 z Kartami pracy, autorzy: ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski

Klasa III

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika – AZ-1-01/10, data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Kto spożywa moje ciało, ma życie, (podręcznik ucznia z kartami pracy bez podziału na część I i II); autorzy: ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski, Marzena Sadowska; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej).

II etap edukacyjny (klasy IV-VIII)

Klasa IV
Tytuł programu: Zaproszeni na ucztę z Jezusem – AZ-1-01/18; data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: 

“Trwajcie w miłości mojej” J 15, 9; autorzy: ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Mateusz Przelaskowski, Aleksandra Splewińska, Marzena Sadowska; Wydawnictwo Katechetyczne (podręcznik w edycji płockiej);

Karty pracy: „W PRZYJAŹNI Z BOGIEM”
Kontrolne karty pracy dla klas IV – VI szkoły podstawowej według programu AZ-2-03/6,  redakcja Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek
Autorzy: s. Beata Stolińska, Wojciech Bazan

Klasa V

Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka; Program nr AZ-2-01/18; data zatwierdzenia: 19.09.2018

Tytuł podręcznika: Bóg nas szuka; autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek (podręcznik w edycji płockiej). 

Ćwiczenia: Bóg poszukuje człowieka – karty pracy dla klasy V pod red. ks. Waldemara Janigi, autorzy: ks. Jerzy Bartoszek, ks. Dariusz Dziadosz, ks. Łukasz Dziedzic, Wydawnictwo Gaudium


Klasa VI

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę – AZ-2-01/10, data
zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.
Tytuł podręcznika: 
Jezus nas zbawia; autorzy: Mariusz Czyżewski, Ks. Michał Małek, Dorota Kornacka

Karty pracy klasa VI: Jezus Chrystus nas zbawia, red. Ks. Waldemara Janigi, Wydawnictwo Gaudium

Klasa VII

Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka, numer programu: AZ-2-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Kościół wskazuje nam drogę; autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, ks. Rafał Bednarczyk; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej)

Zeszyt ćwiczeń: Bóg wskazuje nam drogę, pod red. W Jangi, Wydawnictwo Gaudium

Klasa VIII

Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka, numer programu: AZ-2-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018r.


Tytuł podręcznika:

Duch Święty nas uświęca; autorzy: ks. Michał Polny, Aneta Rayzacher-Majewska, Dorota Kornacka, ks. Kamil Prus, Michał Prus, ks. Rafał Bednarczyk; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej);

Zeszyt ćwiczeń: Z Tobą idę przez życie, red. P. Mąkosa, wydawnictwo Gaudium.

Język angielski dla dzieci z oddziału przedszkolnego 
Carol Read, Ana Soberon, Anna Par-Modrzejewska
„Bugs Team Starter”
Wyd. Macmillan 
Karty pracy
Skip to content