Image Alt

Podręczniki

  /  Podręczniki

Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023

(Podręczniki do religii zakupują Rodzice.)

PRZEDSZKOLE

Tytuł programu: Tak dla Jezusa – AZ-0-01/20, data zatwierdzenia:
28.01.2020 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Tak! Jezus mnie kocha,
nr podręcznika: AZ-03-04/3-1, dopuszczony na terenie całego kraju na
podstawie komunikatu Biura Programowania Katechezy z dnia 23.04.2016 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA

I etap edukacyjny (klasy I-III)

Kl. I

Tytuł programu: Zaproszeni na ucztę z Jezusem; Program nr AZ-1-01/18 data zatwierdzenia: 19.09.2018

Tytuł podręcznika: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; autorzy: ks. Rafał Szewczyk, Aneta Frączak (podręcznik w edycji płockiej). 

Kl. II
Tytuł programu: A oto ja jestem z wami–  nr programu AZ-1-01/18

Tytuł podręcznika: To jest mój syn umiłowany, cz. 1 i 2 z Kartami pracy, autorzy: ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak (podręcznik w edycji płockiej)

Klasa III

Tytuł programu: Zaproszeni na ucztę z Jezusem, nr programu A-Z1-01/18, data zatwierdzenia 19.09.2018r., program ogólnopolski

Tytuł podręcznika: Kto spożywa moje ciało, ma życie, (podręcznik ucznia z kartami pracy bez podziału na część I i II); autorzy: ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski, Marzena Sadowska; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej).

II etap edukacyjny (klasy IV-VIII)

Klasa IV
Tytuł programu: Wierzę w Boga i kocham Kościół – AZ-2-01/15, data
zatwierdzenia: 21.09.2015 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Wierzę w Boga Ojca, red. A. Krasiński, PIW.
Zeszyt ucznia:
Wierzą w Boga Ojca
, red. A. Krasiński, PIW,
– nr podręcznika: PL-21-01/15-PL-1/15, dopuszczony na terenie diecezji
płockiej 18.05.2015 r., nr dopuszczenia: 196/15,
– nr podręcznika: AZ-21-01/15-PL-2/15, dopuszczony na terenie całego kraju
19.10.2015 r., nr dopuszczenia: 340/15.

Klasa V

Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka; Program nr AZ-2-01/18; data zatwierdzenia: 19.09.2018

Tytuł podręcznika: Bóg nas szuka; autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek (podręcznik w edycji płockiej). 

Ćwiczenia: Bóg poszukuje człowieka – karty pracy dla klasy V pod red. ks. Waldemara Janigi, autorzy: ks. Jerzy Bartoszek, ks. Dariusz Dziadosz, ks. Łukasz dziedzic, Wydawnictwo Gaudium


Klasa VI

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę – AZ-2-01/10, data
zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.
Tytuł podręcznika:
Jezus nas zbawia,autorzy: Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny Podręcznik w edycji płockiej)
Karty pracy religia dla klasy VI Szkoły Podstawowej: Jezus Chrystus nas zbawia, red Ks. Waldemar Janiga, Gaudium wydawnictwo Lublin

Klasa VII

Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka, numer programu: AZ-2-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Kościół wskazuje nam drogę; autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, ks. Rafał Bednarczyk; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej)

Klasa VIII

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem – AZ-3-01/10, data
zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.
Tytuł podręcznika:
Z Tobą idę przez życie, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo
Gaudium, nr podręcznika: AZ-32-01/10-LU-1/13.

Zeszyt ćwiczeń: Z Tobą idę przez życie, red. P. Mąkosa, wydawnictwo Gaudium.

Skip to content