Image Alt

2006-2007

  /  2006-2007

Wydarzenia w roku szkolnym 2006-2007

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w Szkole Podstawowej Nr 3

Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” jest szeroko rozpropagowana przez media. Jest ona adresowana przede wszystkim do rodziców, ale niestety wielu z nich nie znajduje czasu ani motywacji, aby czytać dzieciom. Dla wielu z nich książki są zbyt drogie lub trudne do [...]

Święto szkoły

Dnia 2 czerwca 2007r. odbyły się w naszej szkole uroczystości związane z jubileuszem 40 – lecia działalności placówki w budynku przy ul. Płockiej 60 oraz Rokiem Stanisława Wyspiańskiego – patrona szkoły. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem ul. Płocką do Kościoła Św. [...]

Konkurs Wiedzy o UE

W dniu 21.05.07 odbył się szkolny Konkurs Wiedzy o UE. Wzięło w nim udział 12 uczniów z klas 6a, 6d, 6e. Rywalizacja odbyła się w 3-osobowych grupach. Uczniowie mieli do wykonania 7 zadań. Pytania indywidualne za 1 i 2 punkty [...]

Konkurs na „Portret Dziecka”

W dniu 10.V. 2007r. w ramach ogólnopolskiego projektu „Mistrz Wyspiański i ja” nastąpiło rozstrzygnięcie międzywojewódzkiego konkursu plastycznego na „Portret dziecka” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr3 w Płońsku. Konkurs upamiętniał 100 rocznicę śmierci patrona szkoły i był hołdem złożonym wielkiemu artyście [...]

Finał Powiatowych Konkursów Ortograficznych klas III i V

     W dniu 20 kwietnia 2007roku odbyły się w naszej szkole finały Powiatowych Konkursów Ortograficznych: IV edycja „Ortograficzne potyczki klas III” i III edycja klas V o tytuł  „Mistrza Ortografii”. W obu turniejach udział wzięło 81 trzecioklasistów i 66 piątoklasistów z [...]

Koncert Muzyki Europejskiej

Dnia 23.03.2007roku odbył się w naszej szkole Koncert Muzyki Europejskiej zorganizowany przez Szkolny Klub Europejski. Celem koncertu było przybliżenie uczniom muzyki znanych twórców europejskich. W koncercie wzięli udział uzdolnieni muzycznie uczniowie klas IV – VI. Wykonywali utwory sławnych muzyków europejskich, [...]

Powitanie wiosny

Tegoroczny pierwszy dzień wiosny uczciliśmy apelem zaprezentowanym przez uczniów klas trzecich. Dzieci z klas 0- III spotkały się w sali gimnastycznej, aby obejrzeć program pt. ,,I cóż na to powiecie, że wiosna jest na świecie”.Mali artyści zaprezentowali swoje recytatorskie umiejętności [...]

Konkurs recytatorski o tytuł Mistrza Recytacji i Humoru

Dnia 20.03.2007r. odbyła się IV edycja szkolnych konkursów: recytatorskiego o tytuł Mistrza Recytacji i Humoru oraz pięknego czytania o tytuł Pierwszego Lektora Szkoły. Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas IV – VI. W konkursie recytatorskim wzięło udział 58 [...]

Konkurs na projekt stroju szkolnego rozstrzygnięty

Dnia 19 marca 2007r. rozstrzygnięty został konkurs na projekt stroju szkolnego. Konkurs skierowany był do uczniów i rodziców naszej szkoły. Jego celem było wyłonienie propozycji stroju szkolnego odpowiadającego wymogom szkoły, oczekiwaniom rodziców i uczniów, zintegrowanie społeczności szkolnej oraz zachęcenie rodziców i uczniów [...]

Warsztaty malarskie

Uczniowie naszej szkoły, noszącej imię Stanisława Wyspiańskiego, biorą udział w projekcie artystycznym pod nazwą ,,Mistrz Wyspiański i Ja”. Projekt prowadzą członkowie  ART PŁONA Stowarzyszenia Twórców Ziemi Płońskiej przy współpracy z innymi instytucjami i placówkami, m. in. ze Szkołą Podstawową nr [...]

Konkurs recytatorski pt.”Był sobie wiersz”

W trosce o pielęgnowanie języka polskiego i upamiętnienia Roku Stanisława Wyspiańskiego – Patrona Szkoły w naszej placówce odbył się w dn. 06 – 07.03. 2007 roku szkolny konkurs recytatorski pt. „Był sobie wiersz”. Udział wzięły dzieci z oddziałów przedszkolnych i [...]

Uroczyste wręczenie aktów nauczyciela dyplomowanego

W dniu 27.02 2007r odbyła się w naszej szkole uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia n-la dyplomowanego przez przedstawicieli Kuratorium Oświaty Delegatura w Ciechanowie nauczycielom z powiatu płońskiego. Na uroczystości przybyły również władze miasta Płońska w osobach Burmistrz Miasta p. Andrzej [...]

Klasa integracyjna 2006/2007

W roku szkolnym 2006/2007 powstała w Szkole Podstawowej nr 3 w Płońsku druga z kolei klasa integracyjna. Klasa Id liczy 20 uczniów, w tym siedmioro dzieci posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o różnym rodzaju niepełnosprawności. Uczniowie ci mogą liczyć [...]

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Dnia 14 stycznia 2007 roku w MCK w Płońsku odbył się XV Finał Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy. Chcąc dołączyć się do ratowania życia dzieciom poszkodowanym w wypadkach, uczniowie naszej szkoły przygotowali program artystyczny. Jako prowadzący wystąpił uczeń klasy V c [...]

Miejska Wigilia Pracowników Oświaty

Dnia 15 grudnia odbyła się w naszej szkole Miejska Wigilia Pracowników Oświaty Na tę podniosłą uroczystość poprzedzającą wieczór wigilijny w naszych domach przybyli zaproszeni przedstawiciele płońskich szkół: nauczyciele, dyrektorzy, a także radni naszego miasta z Panem burmistrzem Andrzejem Pietrasikiem oraz [...]

V Spotkanie Małych Ojczyzn

W dniu 01 XlI 2006r. odbyły się w Warszawie V Spotkania Mistrzów Małych Ojczyzn. Spotkania otworzył dyrektor Muzeum Niepodległości, który powitał przybyłych gości. Następnie wystąpił Burmistrz Płońska Pan Andrzej Pietrasik, w swym przemówieniu przedstawił obraz naszego miasta jako Stolicy Kulturalnej [...]

Wręczenie nagród w I finale wojewódzkiego konkursu matematycznego klas VI

W dniu 13 XI 2006r odbył się I etap olimpiady matematyczne, wzięli w niej udział uczniowie z całego województwa mazowieckiego. Wychowankowie naszej szkoły również zmagali się z matematycznymi potyczkami. Nie wszystkim udało się przejść do drugiego etapu. Mimo to znalazła [...]

Obchody święta Niepodległości

Jak co roku uczniowie naszej szkoły w dniu 11 XI uczestniczyli w miejskich uroczystościach z okazji Święta Niepodległości. Reprezentowały nas w nich klasy 6e i 6b pod opieką dyrekcji i nauczycielek historii. Dzień wcześniej, 10 XI, odbył się apel z [...]

Goście z Holandii

W dniu 27 października naszą szkołę odwiedzili goście z holenderskiego Winschoten, partnerskiego miasta Płońska. Dwoje dyrektorów szkoły podstawowej przybyło na zaproszenie władz naszego miasta. Do nas zawitali, aby porozmawiać o funkcjonowaniu szkoły w Holandii i w Polsce, podzielić się swoimi [...]

Pasowanie na czytelnika

W tradycję naszej szkoły wpisała się uroczystość „Pasowania na czytelnika” uczniów klas I. Jej  celem jest rozwijanie u dzieci zainteresowań czytelniczych i zachęcanie do czytania od najmłodszych lat. Uroczystość poprzedziła wizyta dzieci w bibliotece szkolnej, podczas której zapoznały się z [...]

Ślubowanie klas pierwszych

W dniu 20 października 2006 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Płońska p. Andrzej Pietrasik, Przewodniczący Rady Rodziców p. Jerzy Borowski, wicedyrektorzy szkoły, wychowawcy oraz rodzice i znajomi. [...]

Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Od 29 września do 1 października w Płońsku odbywały się niezwykle ważne uroczystości. Corocznym Europejskim Dniom Dziedzictwa Kulturowego Mazowsza towarzyszyły w tym roku obchody Dni Patrona Płońska Sw. Michała Archanioła. Na tak znaczących dla naszego miasta uroczystościach nie mogło zabraknąć [...]

Sprzątanie Świata

,,ŚWIAT SAM SOBIE NIE DA RADY- SEGREGUJMY WIĘC ODPADY” Pod takim hasłem odbyło się w dniu 15 września 2006 roku podsumowanie ,,zielonego tygodnia’’ w Szkole Podstawowej Nr 3 im St. Wyspiańskiego w Płońsku,  zorganizowanego w ramach tegorocznej akcji ,,Sprzątanie Świata- [...]

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Czwartego września o godzinie dziewiątej, po dwumiesięcznej przerwie nauczyciele i uczniowie naszej szkoły spotkali się na uroczystości rozpoczynającej nowy rok szkolny 2006/2007. Społeczność szkolną oraz przybyłych na uroczystość gości i rodziców powitała pani dyrektor Teodozja Gorlewska. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły [...]

Skip to content