Image Alt

SP3 Płońsk

  /  2011-2012   /  Konkurs „Mam 6 lat”

Konkurs „Mam 6 lat”

W dniu 30 maja 2012 roku w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się Finałowa Gala Wojewódzkiego etapu regionalnego konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”. W uroczystości wzięli udział m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej p. Mirosław Sielatycki, Mazowiecki Kurator Oświaty p. Karol Semik, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji p. Jarosław Wojdyła, Dyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy p. Joanna Gospodarczyk oraz Prezydent Miasta Legionowa p. Roman Smogorzewski. Celem ogólnopolskiego konkursu było promowanie i upowszechnianie najciekawszych form aktywności rad rodziców sprzyjających przyjaznej adaptacji dzieci sześcioletnich w szkole oraz wsparcie współpracy między radami rodziców w szkołach i przedszkolach. Na Mazowszu w konkursie „Mam 6 lat” wzięło udział 39 szkół podstawowych i 22 przedszkola. Z terenu Delegatury Ciechanów Mazowieckiego Kuratorium Oświaty placówką, która przystąpiła do konkursu i została zaproszona na uroczystą galę była Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku. Placówka nasza otrzymała tytuł nadany przez Ministra Edukacji Narodowej – „Szkoła przyjazna dla sześciolatka”. Wyróżnienie i gratulacje dyrektor szkoły Teodozja Gorlewska przyjęła z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Skip to content