Image Alt

SP3 Płońsk

  /  2015-2016   /  Kl VIB na wyjeździe integracyjno-profilaktycznym

Kl VIB na wyjeździe integracyjno-profilaktycznym

W dniach 08-09.10 br. klasa VIb uczestniczyła wraz  z wychowawcą panią –  Grażyną Buczyńską, pedagogiem szkolnym –  Anną Żabowską  i nauczycielem wychowania fizycznego – Iwoną Ciborowską w wyjeździe integracyjno-profilaktycznym, który odbywał się w Goszczycach Średnich w Ośrodku Edukacji, Profilaktyki i Integracji Środowiskowej. Oprócz wspólnej zabawy, ogniska, wycieczki pieszej i rowerowej oraz  gier sportowych i zabaw integracyjnych uczniowie uczestniczyli w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych. Tematem czterogodzinnych zajęć warsztatowych prowadzonych przez panią pedagog było: współpraca w grupie klasowej, komunikacja, poznanie swoich mocnych stron oraz budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości. Uczniowie mieli możliwość nie tylko dobrej zabawy, ale także nabycia nowych umiejętności i poprawy wzajemnych relacji. Goszczyce to szczególne miejsce, zarówno dzięki temu, że jest świetnie przygotowane pod względem wyposażenia i swojej infrastruktury jak, też dzięki temu, że posiada wyjątkową atmosferę i miłą i pomocą obsługę. Dziękujemy.

Skip to content