Image Alt

SP3 Płońsk

  /  2016-2017   /  I Koncert Patriotyczny Pod Skrzydłami Orła Białego – Ojczyzna pieśnią, wierszem i tańcem malowana

I Koncert Patriotyczny Pod Skrzydłami Orła Białego – Ojczyzna pieśnią, wierszem i tańcem malowana

We wtorek 25 kwietnia 2017 r. społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku w ramach innowacji pedagogicznej ,,Małe Orlę” zatwierdzonej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty uczestniczyła w I Koncercie Patriotycznym „Pod Skrzydłami Orła Białego – Ojczyzna pieśnią, wierszem i tańcem malowana”. Celem koncertu było rozwijanie i poszerzanie treści patriotycznych wśród uczniów poprzez recytację wierszy, tańce ludowe i wspólne śpiewanie polskich pieśni. Wykonawcy zaprezentowali utwory współczesne i te, które śpiewano niegdyś w polskich domach, a których zadaniem jest malować dawny obyczaj, folklor i historię. Starali się udowodnić, że „patriotyzm to nie jest starodawne pojęcie, które należy odłożyć do muzealnej gabloty. Patriotyzm to życiodajna siła pulsująca w głębi szlachetnych serc.” Wśród zaproszonych gości obecni byli: wicedyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie pani Iwona Zdunek, wicestarosta Powiatu Płońskiego pani Anna Dumińska- Kierska, Burmistrz Miasta Płońsk pan Andrzej Pietrasik, radny Rady Miejskiej w Płońsku pan Marcin Kośmider, ks. kanonik Edmund Makowski oraz przedstawiciel Rady Rodziców pani Joanna Ptasiewicz. Wszystkich zebranych powitała pani dyrektor Teodozja Gorlewska, zachęcając do wysłuchania koncertu i przypomnienia sobie naszych polskich pieśni, tańców i wierszy. Koncert miał bardzo uroczysty charakter i rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania hymnu państwowego i hymnu szkoły. W tematykę patriotyczną wprowadził wszystkich wiersz „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy w wykonaniu Niny Tyskiej z oddziału przedszkolnego 0a. Uroczystość uświetnił występ klasy mundurowej z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku. Młodzi adepci sztuki wojskowej, pod opieką wychowawcy pana Piotra Żochowskiego oraz nauczyciela przedmiotów wojskowych pana Grzegorza Kopra, zademonstrowali nietypowy pokaz – musztrę paradną. Niezwykle precyzyjny marsz oraz obsługa sprzętu militarnego wprowadziła wszystkich w zachwyt. Absolwentka naszej szkoły, obecnie uczennica II klasy liceum – Gabriela Majtczak zaśpiewała „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” i „Taki kraj”. W atmosferę koncertu wprowadziła zebranych pieśń „Jesteśmy Polką i Polakiem” w wykonaniu klasy sportowej 3s. Do wspólnego śpiewania mogli włączyć się wszyscy zebrani w sali i zanucić bliskie sercu każdego Polaka pieśni, takie jak „Płynie Wisła, płynie”, „Szła dzieweczka do laseczka”, „Czerwone jabłuszko”, co chętnie uczynili. Ogromny entuzjazm publiczności wzbudziły również tańce ludowe tj. krakowiak i polonez w wykonaniu zespołu „Gracja” , trojak , taniec regionalny „Miotlarz” i „Taniec Eleny” . Dopełnieniem tej niezwykłej chwili była piosenka „Ostatni list” , którą zaśpiewał Antoni Żebrowski z kl. 5 b i wiersz „Tu wszędzie Polska” Tadeusza Kubiaka , który recytował Dawid Szczepański z klasy 5a. Na zakończenie wszyscy obecni wspólnie z chórem szkolnym odśpiewali „Rotę”. Wręczono także nagrody uczniom wyróżnionym w szkolnych konkursach: fotograficznym „Najpiękniejszy zakątek Płońska zamknięty w fotografii”, literackim „List zachęcający do odwiedzenia naszego miasta” i pocztówka z Polski w języku angielskim. Na zakończenie pani dyrektor podziękowała wszystkim obecnym za wspólne śpiewanie. Zwróciła uwagę na to, że nasze pieśni, tańce i wiersze są dowodem polskiego trwania, budzą wspomnienia rodzinnego domu i echa dawnych lat. Są dowodem historii naszego narodu. Były zawsze i niech będą nadal manifestacją naszej wspólnoty i tożsamości narodowej, a dla naszych uczniów – współczesnych Polaków, niech będą szansą na zakorzenienie we własnej kulturze i historii. Śpiewajmy i przekazujmy te pieśni następnym pokoleniom.

Skip to content