Witamy na stronie SP3 w Płońsku arrow Projekty Unijne arrow PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANEW ROKU SZKOLNYM 2013/2014
poniedziałek, 16 lipiec 2018
 
 
PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANEW ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PDF Drukuj E-mail
Napisał admin   
wtorek, 02 wrzesień 2014

PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminę Miasto Płońsk.

Formy:

ü  zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami wczytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

ü   zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

ü  zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

ü   gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;

ü  zajęcia rewalidacji indywidualnej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

ü  zajęcia integracji sensorycznej;

ü  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych;

ü  zajęcia wspomagające rozwój dzieci z fragmentarycznymi zaburzeniami;

ü  zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego dla uczniów uzdolnionych.

W projekcie uczestniczy 152 uczniów z klas I-III.

Szkoła pozyskała wiele pomocy dydaktycznych i sprzętu, między innymi: tablica interaktywna, komputery, programy multimedialne, sprzęt sportowy i inne.

 „Aktywna edukacja”

Program prowadzony w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" współfinansowanego ze środków UE, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej – kontynuacja CYFROWEJ SZKOŁY.

W ramach programu:

ü  wspierano dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie tworzenia i stosowania rozwiązań metodycznych i organizacyjnych sprzyjających dobremu uczeniu się z wykorzystaniem narzędzi TIK (e- nauczyciel)

 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Płońska"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego przez Gminę Miasto Płońsk.

W ramach projektu Szkoła otrzymała:

- 44 zestawy komputerów stacjonarnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem;

- bezpłatny dostęp do Internetu w trakcie realizacji projektu.

W sprzęt  wyposażono  sale 26 i 34 (razem 20 komputerów), w sali 37 językowej zainstalowano 20 komputerów,  świetlicy szkolnej 2 komputery i 1 komputer jest dostępny dla rodziców w sali logopedycznej.

 

Realizacja Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła

na lata 2014-2016”

 Rządowy program na lata 2014-2016 jest kontynuacją Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, a także działań podjętych w 2013 roku w ramach kierunku polityki oświatowej państwa pn. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych oraz priorytetu Ministra Edukacji Narodowej pn. Rok Bezpiecznej Szkoły na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

W oparciu o program Rządowy w naszej szkole:

ü  został opracowany szkolny program ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła”;

ü  dokonywano diagnozy i monitorowania przyczyn pojawiających się niewłaściwych zachowań uczniów.

,,Ćwiczyć każdy może” 

Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej  organizowana  w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Obszary aktywności:

1.  Ruch w szkole

2.  Ruch poza szkołą

Szkoła otrzymała tytuł ,,Szkoły w Ruchu” 

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

Ogólnopolski systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Cel główny:

Wprowadzenie w szkołach i przedszkolach z całej Polski modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

W ramach programu „Szkoła Współpracy” 16 maja 2014r., dyrekcja, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie wspólnie sadzili rośliny ozdobne wokół szkoły.

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

 

Charakterystyka innowacyjnych rozwiązań przygotowywanych do realizacji w ramach projektu

Na zajęciach prowadzonych w ramach projektu „Moja przyszłość” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Płońsku, od IX 2014r, wykorzystywane będą innowacyjne metody pracy

 

Cel główny:

Zwiększenie aktywności uczniów, a przez to podwyższenie efektów kształcenia.

Uczniowie będą brali udział:

ü  w grach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych ułatwia­jących rozumienie wybranych problemów matematycznych;

ü  obcowaniu z przyrodą i lepszym jej poznaniu:

ü  w zajęciach z języka angielskiego:

Erasmus+ Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku ubiega się o przydział środków na udział w spotkaniach projektowych, wyjazdach edukacyjnych, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i tworzenie ogólnodostępnych  internetowych  zasobów edukacyjnych.W projekt, w którym uczestniczy Szkoła Podstawowa nr 3 zaangażowanych jest łącznie 6 szkół podstawowych z następujących krajów: Turcja, Rumunia, Hiszpania, Grecja, Bułgaria.

Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, będzie realizowany przez szkoły partnerskie od września 2014 roku do czerwca 2016 roku.

 

Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 02 luty 2015 )
< Poprzedni   Następny >
 
Top! Top!
0 queries executed