Witamy na stronie SP3 w Płońsku arrow Projekty Unijne arrow Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III
wtorek, 17 lipiec 2018
 
 
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III PDF Drukuj E-mail
Napisał admin   
piątek, 08 listopad 2013

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III” w roku szkolnym 2013/2014

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminę Miasto Płońsk w następujących formach wsparcia:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami wczytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 270 godzin – 9 grup - 56 uczniów (21 dziewczynek, 35 chłopców)

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 120 godzin – 4 grupy – 20 uczniów (8 dziewczynek i 12 chłopców)

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 120 godzin – 4 grupy – 16 uczniów (5 dziewczynek i 11 chłopców)

- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 60 godzin – 2 grupy – 10 uczniów (5 dziewczynek, 5 chłopców)

- zajęcia rewalidacji indywidualnej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 120 godzin – 4 grupy – 4 uczniów (3 dziewczynki, 1 chłopiec)

- zajęcia integracji sensorycznej - 30 godz. – 1 grupa – 1 chłopiec

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych  - 120 godzin – 4 grupy – 24 uczniów (11 dziewczynek i 13 chłopców)

- zajęcia wspomagające rozwój dzieci z fragmentarycznymi zaburzeniami – 90 godzin – 3 grupy – 9 uczniów (2 dziewczynki, 7 chłopców)

- zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego dla uczniów uzdolnionych – 60 godzin – 2 grupy – 12 uczniów (6 dziewczynek, 6 chłopców)

W projekcie uczestniczy 152 uczniów z klas I-III. 

Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami to: Renata Brzozowska, Anna Żabowska, Beata Traczyńska, Elżbieta Nowakowska, Ewa Wojda, Krystyna Milewska, Beata Gorzkiewicz, Beata Niewiadomska, Katarzyna Uniewska, Maria Stradomska, Agnieszka Tomaszewska.  

         Realizacja projektów systemowych w ramach działania 9.1.2. wynika z konieczności włączenia wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Głównym celem projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” jest udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju  uczniów w klasach I-III w 72, uwzględniającego zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów.

Do realizacji celu ogólnego prowadzą cele szczegółowe, tj.:

- stworzenie warunków umożliwiających indywidualną pracę z uczniem poprzez zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i wyposażenia,

- zmniejszenie trudności w uczeniu się,

- pogłębienie zainteresowań uczniów,

- zapewnienie każdemu dziecku oferty zajęć dodatkowych uwzględniających zdiagnozowane potrzeby dziecka.

 Image

 Image

 Image

 Image

 Image

 Image

 Image

 Image

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 20 maj 2014 )
< Poprzedni   Następny >
 
Top! Top!
0 queries executed