Witamy na stronie SP3 w Płońsku arrow Cyfrowa Szkoła arrow Sprawozdanie-Rządowy program "Cyfrowa szkoła"
wtorek, 17 lipiec 2018
 
 
Sprawozdanie-Rządowy program "Cyfrowa szkoła" PDF Drukuj E-mail
Napisał admin   
poniedziałek, 08 lipiec 2013

Rządowy program „Cyfrowej szkoły” w ramach realizacji projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła brała udział w realizacji Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) „CYFROWA SZKOŁA”. W ramach tego programu zakupiono 60 laptopów dla uczniów, 3 tablice interaktywne, 3 projektory multimedialne oraz inny sprzęt. Koszt zakupu wyniósł 204 377,20 zł.

Głównym celem wprowadzenia TIK w szkole był wzrost jakości i skuteczności kształcenia. Nauczyciele mają świadomość tego, że nie można w pełni zastąpić tradycyjnego modelu kształcenia, ale zastosowanie nowych technologii pozwoliło łatwiej i efektywniej prowadzić proces dydaktyczny. Wykorzystanie komputerów i technologii informacyjnych było szansą odejścia od encyklopedyzmu ku kształceniu umiejętności wykorzystywania wciąż pojawiających się nowych informacji lub odnajdowania tych, które są potrzebne. Zajęcia prowadzone z użyciem komputerów pozwoliły wykształcić w każdym uczniu rozumienie podstaw technologii informacyjnej, umiejętności jej stosowania oraz wykorzystanie komputera w różnych obszarach kształcenia i narzędzia w procesie uczenia się. Pozwoliły nabyć uczniom umiejętności właściwego korzystania ze źródeł informacji i poznania nowych możliwości stosowania komputera, jako narzędzia.

Wspólne zaangażowanie, indywidualne i zespołowe nauczycieli - usprawniły pracę nad realizacją zadań związanych z wprowadzeniem TIK do naszej szkoły.

Dzięki zastosowaniu na lekcjach TIK uczniowie:

- byli bardziej zainteresowani i zaangażowani w proces lekcyjny,

- mieli większą motywację do nauki,

- byli zadowoleni i usatysfakcjonowani osobistymi działaniami i efektami pracy,

- uważali lekcje za bardziej atrakcyjne,

- mieli szerszy dostęp do wiedzy i potrafili bardzo szybko znaleźć niezbędne informacje.

Stosowanie TIK wzbogaca i uatrakcyjnia lekcje bardziej niż inne tradycyjne metody. Z rozmów przeprowadzonych z uczniami wynika, że zajęcia wspierane narzędziami TIK były ciekawsze i na dłużej zapadały w pamięci. Dzieci chętnie korzystały z tablic interaktywnych oraz z ćwiczeń interaktywnych zamieszczonych w multibookach. Bardzo lubiły korzystać z laptopów i rozwiązywać testy online z automatycznym sprawdzaniem wyników -  rozwiązywały testy dotąd, aż nie popełniły żadnego błędu.

W ramach Cyfrowej szkoły zrealizowaliśmy 6 projektów edukacyjnych.

 

1.W świecie greckich bogów.

 

2.Płońskie budowle sakralne wczoraj i dziś.

3.Wpływ aktywności ruchowej na sprawność organizmu.

4.Jestem aktywny, wyróżniam się z tłumu.

5.Muzyka brytyjska.

6.Matematyka wokół nas.

Sukcesy odniesione przez nauczycieli w planowaniu projektów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK to:

·                  integracja międzyklasowa,

·                  łączenie treści przedmiotowych,

·                  pomysłowość uczniów,

·                  współpraca uczniów i nauczycieli,

·                  pomoc i zaangażowanie ze strony rodziców,

·                  praca w zespole,

·                  obowiązkowość, samodyscyplina,

·                  rozwijanie twórczego myślenia u uczniów,

·                  umiejętność sprawnego posługiwania się TIK,

·                  wykorzystanie wiedzy do działań praktycznych.

Nauczyciele wymieniali doświadczenia w zespołach przedmiotowych,  między zespołami a także między szkołami w ramach sieci współpracy. Organizowane spotkania poświęcone umiejętnościom stosowania TIK w czasie lekcji, wzbogaciły ich warsztat pracy. Nauczyciele dzielili się „dobrymi praktykami”, utworzyli zasoby konspektów lekcji i linków do stron internetowych z poszczególnych przedmiotów.  W szkole przeprowadzono lekcje otwarte w klasach 4-6 z wykorzystaniem TIK dla nauczycieli z naszej szkoły, sąsiednich szkół i nauczycieli z sieci współpracy.  Nauczyciele obserwowali również lekcje otwarte w innych szkołach. Korzystanie z Internetu i poczty elektronicznej stało się dla nich codziennością.

W programie „Cyfrowej szkoły” uczestniczyło 27 nauczycieli. Z wykorzystaniem TIK przeprowadzono 243 jednostki lekcyjne, w tym:

matematyka

44

muzyka

17

język polski

40

historia

16

język angielski

33

godz. wychowawcza

9

informatyka

28

plastyka

8

religia

23

wychowanie fizyczne

4

przyroda

18

technika

3

Pilotażowy program „Cyfrowa szkoła” zapoczątkował zasadniczą zmianę w podejściu do procesu nauczania w szkole. Wprowadzenie do szkoły technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) pozwoliło nauczycielom zwiększyć efektywność nauczania poszczególnych przedmiotów i uczenia się uczniów poprzez profesjonalny rozwój, współpracę z innymi nauczycielami, w tym w sieciach współpracy oraz samokształcenie. Program „Cyfrowej szkoły” pozwolił optymalnie wykorzystać sprzęt jako narzędzie wspierające nowoczesne i efektywne nauczanie.

 

Notatkę sporządzili koordynatorzy „Cyfrowej szkoły”:

Ewa Chrzanowska i Marek Konarzewski

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 16 lipiec 2013 )
Następny >
 
Top! Top!
0 queries executed