Witamy na stronie SP3 w Płońsku arrow Cyfrowa Szkoła arrow Nasza szkoła w dobie cyfryzacji
poniedziałek, 16 lipiec 2018
 
 

Nasza szkoła w dobie cyfryzacji

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku to szkoła z czterdziestoletnią historią, która łączy tradycje, krzewi pamięć o przeszłości, ale podstawowe jej działanie ukierunkowane jest na nowoczesne kształcenie i wychowanie dzieci. Możliwe jest to dzięki bardzo dobrej bazie dydaktycznej, która była budowana przez wiele lat. W dobie cyfryzacji stosowanie technologii informatycznych w dydaktyce i wychowaniu jest codziennością, dlatego też placówka edukacyjna musi zapewnić nauczycielom i uczniom najwyższe standardy pracy. Takiemu zadaniu stara się sprostać nasza szkoła. Aktualnie posiadamy dwie pracowanie komputerowe na 10 stanowisk oraz Internetowe Centrum Multimedialne „ICIM” na 5 stanowisk otrzymane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  „Pracownie  komputerowe dla szkól”. Pierwszą pracownię otrzymaliśmy w grudniu 2006r., drugą w lipcu 2007r. oraz ICIM w styczniu 2008r. Większość pracowni przedmiotowych wyposażonych jest w komputery z dostępem do Internetu, a także w tablice interaktywne. Stosujemy praktyczne narzędzia, które pomagają w realizacji indywidualizacji procesu nauczania. W pełni jesteśmy szkołą spełniającą cele towarzyszące założeniom Rządowego programu „Cyfrowa szkoła” „…jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym,  rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych…”

(fragment uzasadnienia do Uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu  „Cyfrowa szkoła”)

< Poprzedni
 
Top! Top!
0 queries executed