Witamy na stronie SP3 w Płońsku arrow Szkoła Promująca Zdrowie arrow II Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie
poniedziałek, 16 lipiec 2018
 
 
II Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie PDF Drukuj E-mail
Napisał admin   
poniedziałek, 28 listopad 2011
II Wojewódzka Konferencja „Szkół Promujących Zdrowie

W dniu 23 listopada 2011r. w Szkole Podstawowej nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939 – 1945 w Warszawie odbyła się II Wojewódzka Konferencja, zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
W konferencji tej uczestniczyła Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku – pani Teodozja Gorlewska, zastępca dyrektora - pani Ewa Kiraga oraz szkolne koordynatorki ds. promocji zdrowia – panie: Katarzyna Jatkowska i Zofia Lewandowska. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: pani Katarzyna Góralska – Mazowiecki Wicekurator Kurator Oświaty, pani Barbara Woynarowska – Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, pani Katarzyna Stępniak – Krajowy Koordynator, kierownik Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, pani Renata Stoczkowska – dydaktyk biologii i przyrody, specjalista ds. badań pedagogicznych w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz dyrektorzy szkół i koordynatorzy sieci Szkół Promujących Zdrowie. Uczestników konferencji przywitała dyrektor szkoły - pani Danuta Kozakiewicz. Następnie Mazowiecki Wicekurator Oświaty pani Katarzyna Góralska  uroczyście rozpoczęła konferencję.
Podczas konferencji zaproszeni goście wygłosili wykłady:
„Edukacja zdrowotna po reformie programowej”- Prof. dr hab. n. med. Barbara Woynarowska;
-„Nowe kierunki rozwoju Szkół Promujących Zdrowie w Polsce i Europie”- mgr Katarzyna Stępniak;
-„Ewaluacja w szkole promującej zdrowie”- dr Renata Stoczkowska;
W wystąpieniach przedstawiono nowe kierunki rozwoju szkół promujących zdrowie w Polsce i Europie, wskazano rolę upowszechniania idei sieci szkół promujących na poziomie lokalnym, prowadzenia systemu certyfikacji szkół i placówek będących w sieci szkół promujących zdrowie oraz umożliwienia prezentacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń między placówkami oświatowymi w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.
W następnej części konferencji Mazowiecki Wicekurator Oświaty pani Katarzyna Góralska uroczyście wręczyła piętnaście Wojewódzkich Certyfikatów „Szkoły Promującej Zdrowie”.Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. W Polsce szkoły, które spełniły określone warunki zostają przyjęte do sieci i po minimum trzech latach pracy, w przypadku województwa mazowieckiego, otrzymują wojewódzki certyfikat.
Wart nadmienić, że w województwie mazowieckim Sieć Szkół Promujących Zdrowie obejmuje 51 placówek oświatowych, które otrzymały  zaszczytny tytuł Szkoły Promującej Zdrowie, w tym 27 Szkół Podstawowych, 16 Zespołów Szkół oraz 8 Gimnazjów. Jedną z 27 szkół, które otrzymały takie wyróżnienie była „Płońska Trójka”.  Certyfikat z rąk Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty odebrała dyrektor szkoły pani Teodozja Gorlewska. Wojewódzki Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” nadaje szkole Kapituła powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W skład Kapituły wchodzą:
-Przewodnicząca-Pani Katarzyna Góralska, Wicekurator Oświaty,
-Pani Violetta Pulwarska -Dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych, członkowie Wojewódzkiego Zespołu.
Kapituła funkcjonuje przy Kuratorium Oświaty w Warszawie, w którym przechowywana jest dokumentacja związana z nadawaniem certyfikatu oraz prowadzony jest internetowy bank danych o szkołach, które zostały przyjęte do sieci i otrzymały certyfikat.
W czasie przerwy uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do zwiedzania Szkoły Podstawowej nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939 – 1945. Mieli możliwość obserwowania lekcji w różnych klasach, wymiany doświadczeń, wiedzy i spostrzeżeń w zakresie promocji zdrowia.
W dalszej części spotkania przedstawiciele wyróżnionych placówek zaprezentowali swoje osiągnięcia i doświadczenia szkół promujących zdrowie. Wystąpienia dotyczyły:
-„Szkoła Promująca Zdrowie – co nas wyróżnia?”- pani Danuta Kozakiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 w Warszawie;
-„Współpraca z zewnętrznymi instytucjami i organizacjami w działaniach
prozdrowotnych”- pan Andrzej Grabarek - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie;
-„Walka z hałasem”- pani Elżbieta Marciniak - szkolny koordynator - Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie.
-„Dobre praktyki pierwszej szkoły projektowej”- pani Mirosława Wojas - szkolny koordynator, pani Danuta Dobrzyniecka członek szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia – Zespół Szkół w Ciechanowie;
-„Ekologia w szkole promującej zdrowie”- pani – Elżbieta Rządkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana w Warszawie;
-„Klimat społeczny w szkole – sposoby podnoszenia kultury relacji międzyludzkich”- pani Mira Kępka - członek szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia - Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr A. Landy.
Obecnie przynależnością do wojewódzkiej sieci Szkół Promujących Zdrowie może pochwalić się obecnie 51 placówek w województwie mazowieckim.
W delegaturze ciechanowskiej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku jest jedną z 5 szkół, które otrzymały Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Jest to zaszczyt dla szkoły, a jednocześnie zobowiązanie do tworzenia i upowszechniania działań służących promocji zdrowia oraz dzielenia się doświadczeniami nie tylko w swojej szkole, ale również w środowisku lokalnym. O nadanie Wojewódzkiego Certyfikatu mogą ubiegać się szkoły wszystkich typów, które podejmują systemowe działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Tworzą warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej, samodzielnie diagnozują swoje problemy, podejmują inicjatywy służące rozwiązywaniu tych problemów oraz dokonują ewaluacji swoich działań.


Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 28 listopad 2011 )
< Poprzedni   Następny >
 
Top! Top!
0 queries executed