Image Alt

SP3 Płońsk

  /  2019-2020   /  Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spis Rolny

http://www.spisrolny.gov.pl

 

Powszechny Spis Rolny odbędzie się w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.
Wyniki spisu rolnego pozwolą na wieloprzekrojowe scharakteryzowanie polskiego rolnictwa i ukazanie zmian,
jakie w nim zaszły w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą władzom i przede wszystkim polskim rolnikom
w podejmowaniu trafnych decyzji strategicznych, które będą poparte analizą wiarygodnych danych dostarczanych przez statystykę publiczną. Wyniki spisu będą też wykorzystane w negocjacjach z Komisją Europejską w sprawie programów wsparcia dla polskiego rolnictwa.
W spisie rolnym zapytamy m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny
i pracowników najemnych, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza
prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, nawożenie.
Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
• osób prawnych,
• jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
• samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl),
• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego,
który odwiedzi gospodarstwo rolne.
Spiszmy się, jak na rolników przystało!
Więcej informacji:
spisrolny.gov.pl
Skip to content