Image Alt

SP3 Płońsk

  /  2016-2017   /  Czytanie męska rzecz!

Czytanie męska rzecz!

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku od wielu lat uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Celem akcji jest zachęcanie rodziców, wychowawców i innych dorosłych do codziennego, co najmniej 20-minutowego czytania dzieciom. Czytanie to doskonała forma kontaktu z dzieckiem, znakomity sposób zaspokajania jego potrzeb emocjonalnych. Dziecko słucha wówczas głosu zaangażowanego w czytanie rodzica lub nauczyciela, może obserwować jego mimikę i gesty. Jest to świetny czas do wspólnej  zabawy, do prowadzenia rozmów, do pobycia ze sobą. Tegoroczną kampanię zainaugurował w płońskiej Trójce Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania,  obchodzony 29 września. Święto ma już 15-letnią tradycję, zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. W tym roku kampania przebiega pod hasłem „CZYTANIE MĘSKA RZECZ”. Stawia sobie za cel mądre wychowanie przez czytanie, budowanie więzi między ojcem a dzieckiem, wypracowanie dobrych nawyków w rodzicielstwie, rozbudzanie wyobraźni i rozwój intelektualny dzieci, kreowanie dobrych wzorców i przedstawianie pozytywnych przykładów do naśladowania. O tym, że męskość, siłę, odpowiedzialność i odwagę można łączyć z wrażliwością i bliskim kontaktem z własnym dzieckiem, przekonywali zaproszeni goście: Mieczysław Radomski z Referatu zarządzania oraz rodzice, panowie Jarosław Goldberg , Piotr Derecki, Sebastian Włoczkowski, Michał Jaszczur, Michał Komosiński, Paweł Ziółkowski. Wśród czytających panów nie zabrakło pracowników szkoły. Do czytania zachęcali uczniów pan Mariusz Makowski i pan Mariusz Gajewski. Głośne czytanie było również  okazją do prezentacji wartościowych lektur ze szkolnej biblioteki. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali utworów H. Niewiadomskiej, D. Wawiłow, W. Chotomskiej, L. J. Kerna, A. Fredry, J. Brzechwy i J. Tuwima. Czytając dzieciom, zaproszeni goście zaszczepili im przyjemność czerpaną z czytania i pokazali swój entuzjazm wobec obcowania z książką. Swoim zaangażowaniem zachęcili uczniów do czytania. Na zakończenie spotkania dzieci wręczyły gościom własnoręcznie wykonane pamiątkowe zakładki.

Skip to content