Image Alt

SP3 Płońsk

  /  2007-2008   /  Podsumowanie konkursu „Walka z Hałasem”

Podsumowanie konkursu „Walka z Hałasem”

W naszej szkole zawsze zwracaliśmy uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, braliśmy udział w wielu konkursach o tematyce zdrowotnej, w niektórych klasach są realizowane programy zdrowotne. W tym roku jako szkoła zostaliśmy oficjalnie przyjęci do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Podejmujemy różne działania promujące zdrowie, jak na przykład cieszące się dużym zainteresowaniem Dni Zdrowia. Warto podkreślić, że władze samorządowe również włączyły się w realizację naszych zamierzeń.
Na podstawie przeprowadzonej w naszej szkole ankiety stwierdzono, że jednym z czynników zagrażających zdrowiu społeczności szkolnej jest hałas. Dlatego podjęliśmy walkę z tym niewidocznym, ale groźnym wrogiem. Na lekcjach przeprowadzane były pogadanki na temat szkodliwości hałasu. Zorganizowany również został  konkurs  plastyczny „Walka z hałasem”. Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac , spośród nich 20 zwróciło szczególną uwagę oceniających. Komisja przyznała 3 nagrody oraz 3 wyróżnienia. Chcieliśmy nadać konkursowi należytą rangę i zaprosiliśmy pana Burmistrza do  objęcia  swym patronatem podejmowanych działań związanych z promocją zdrowia. Dziękujemy, że pan Burmistrz przyjął nasze zaproszenie i ufundował nagrody dla zwycięzców konkursu.

Wyniki konkursu:

Prace nagrodzone:
•    I nagroda Alicja Nowakowska kl. I A
•    II nagroda Olga piechota kl. III B
•    III nagroda Michał Doliński kl. VA

Wyróżnienia:
•    Karolina Fabczak kl. II B
•    Szymon Rostek kl. III A
•    Barbara Lewandowska kl. II D

Ponadto za udział w konkursie pamiątkowe dyplomy, otrzymali: 
•    Aleksandra Wiśniewska kl. I B,
•    Paweł Stępiński kl. I A,
•    Dawid Dąbek kl. I A,
•     Joanna Brudzikowska kl. II B,
•    Jakub Grzymała kl. III b,
•    Dawid Kamiński kl. III B,
•    Katarzyna Kwiatkowska kl. III B,
•    Anna Mączyńska kl. III A,
•    Kamil Zych kl. III B,
•    Klaudia Sobczyńska kl. V C,
•    Natalia Paruszewska kl. V A,
•    Marta Cendrowska kl. V B,
•    Krzysztof Michalski kl. V A
•    Paulina Orłowska kl. VI A.