Image Alt

Zebrania

  /  Zebrania

Semestr I trwa od 01.09.2021 r. do 28.01.2022 r.

Semestr II trwa od 14.02.2022 r. do 24.06.2022 r.

Ferie zimowe 31 stycznia 2021r. – 13 lutego 2022 r.

Terminy zebrań z rodzicami I semestr 2021/2022

Tematyka

Termin

Wybory do Rad oddziałowych

7. 09. klasy 0 – III

8.09.  klasy IV – VIII

Wybory do Rady Rodziców

21.09.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – 3

26.10.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 4 – 8

27.10.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – 3 23.11.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 4 – 8

24.11.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – 3

21.12.21r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 4 – 8 22.12.21r.

Wystawianie przewidywanych ocen za I półrocze

do dnia 03.01.2022 r.

Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach za I półrocze poprzez dziennik elektroniczny

04.01.2022 r.

Wystawianie ocen za I półrocze

do dnia 25.01.2022 r.

Posiedzenie Rady klasyfikacyjnej

27.01.2022 r.

Zebrania z rodzicami podsumowujące pracę za I półrocze:

klasy 1 – 3

klasy 4 – 8

16. 02. 2022 r.

17. 02. 2022 r.

 

Zakończenie I półrocza

28.01.2022 r.

Posiedzenie Rady podsumowującej pracę szkoły za I półrocze

12.02.2022 r.

W godzinach zebrań z rodzicami wszyscy nauczyciele pełnią dyżur

na terenie szkoły do godziny 18.30.

Skip to content