Image Alt

Komunikat Dyrektora Szkoły-nauczanie zdalne i hybrydowe -26.04-29.04.2021 r.

  /  Komunikat Dyrektora Szkoły-nauczanie zdalne i hybrydowe -26.04-29.04.2021 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż od dnia 26.04.2021 r. do 29.04.2021 r. w naszej szkole obowiązywać będzie nauczanie hybrydowe w klasach I-III.
Dzieci z oddziału przedszkolnego kontynuują naukę w trybie stacjonarnym, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
Uczniowie klas IV-VIII uczą się zdalnie.
Organizacja zajęć w tym okresie dla dzieci z edukacji wczesnoszkolnej polegać będzie na prowadzeniu zajęć z zastosowaniem przemienności nauki (50% uczniów w szkole, 50% w domu).
Wszystkie zajęcia edukacyjne (stacjonarne i zdalne) odbywać się będą zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
Uczniowie uczący się stacjonarnie zobowiązani są nadal do przestrzegania procedur bezpieczeństwa związanych z pandemią.
Nauka stacjonarna obowiązuje klasy: 1a, 1b, 1c, 2a.
Nauka zdalna obowiązuje klasy: 2b, 3a, 3b, 3c.
– Nauczanie indywidualne odbywać się będzie także w trybie kształcenia na odległość- nie dotyczy dzieci, uczących się stacjonarnie.
– Dla uczniów klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych nadal będą odbywały się konsultacje indywidualne lub w małych grupach.
Świetlica szkolna będzie sprawować opiekę w dotychczasowych godzinach wyłącznie dla uczniów, realizujących naukę w trybie stacjonarnym.
Obiady w stołówce szkolnej wydawane będą uczniom, korzystającym do tej pory ze stołówki i uczącym się stacjonarnie.
Jednocześnie pragnę Państwu i Uczniom przypomnieć, iż dzień 30 kwietnia 2021 r.(piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, zgodnie z przyjętym harmonogramem, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Rodziców.
Z poważaniem
Teodozja Gorlewska
Dyrektor szkoły

Skip to content