Image Alt

Komunikat Dyrektora SP3 w Płońsku w sprawie nauczania zdalnego

  /  Komunikat Dyrektora SP3 w Płońsku w sprawie nauczania zdalnego

Szanowni Państwo,
Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, decyzją Rządu, od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. uczniowie klas I-III będą uczyli się w trybie nauki zdalnej. Klasy IV-VIII bez zmian.
-Wszystkie zajęcia edukacyjne odbywać się będą na platformie Teams wg tygodniowego rozkładu zajęć i zgodnie z Regulaminem nauczania zdalnego trwać będą 40 minut. Warunkiem obecności uczniów na zajęciach jest zalogowanie się na platformie i uczestnictwo w lekcji.
– Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, posiadający nauczyciela wspomagającego, mogą kontynuować naukę w trybie stacjonarnym lub zdalnym. Rodzic zobowiązany jest poinformować o wyborze trybu nauczania wychowawcę klasy.
– Dzieci z oddziału przedszkolnego kontynuują naukę w trybie stacjonarnym, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
– Nauczanie indywidualne odbywać się będzie także w trybie kształcenia na odległość.
– Dla uczniów klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych nadal będą odbywały się konsultacje indywidualne lub w małych grupach.
– Świetlica szkolna będzie sprawować opiekę dla uczniów, uczących się w szkole, w dotychczasowych godzinach.
– Biblioteka będzie czynna:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 10.00 – 16.00
wtorek i czwartek w godz. – 9.00-15.00
– Podczas nauczania zdalnego nie będzie czynna szkolna stołówka.
Wychowawcy klas na bieżąco przez dziennik elektroniczny będą Państwa informowali o organizacji pracy szkoły.
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami dla Uczniów
Dyrektor szkoły- Teodozja Gorlewska

Skip to content