Image Alt

Komunikat Dyrektora SP3 – 5 maja 2021r.

  /  Komunikat Dyrektora SP3 – 5 maja 2021r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dn. 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, uprzejmie informuję, iż w dniach 17 – 29 maja 2021 r. dla uczniów klas IV – VIII odbywać się będzie nauczanie hybrydowe wg tygodniowego rozkładu zajęć i poniższego harmonogramu.

– W dniach 17, 18, 19 maja br. do szkoły przychodzą klasy:

4a, 4b, 4c, 6a, 6b, 6c

– w dniach 20, 21, 24 maja br. klasy:

5a, 5b, 7a, 7b, 7s

– w dniu 28 maja br. klasy:

7a, 7b, 7s, 8a, 8b.

Przypominamy o przestrzeganiu ustalonych procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego. Szczegółowe informacje dotyczące powrotu uczniów do szkoły przekażą Państwu i Uczniom wychowawcy klas.

– Uczniowie klas VIII – do dnia 24 maja (poniedziałek) 2021 r. uczą się zdalnie.

– W dniach 25, 26, 27 maja br. (wtorek, środa, czwartek) odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

W związku z powyższym, ze względu na bezpieczną organizację i przeprowadzenie egzaminu, Uczniowie klas VIII przychodzą na lekcje do szkoły w dniu 28 maja, po egzaminie.

Pragnę również przypomnieć, iż w dniach, kiedy Ósmoklasiści piszą egzamin, nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno–wychowawcze i opiekuńcze dla pozostałych uczniów.

Dalsza organizacja przebiegu nauczania będzie uzależniona od wytycznych MEiN, MZ i GIS o czym Państwo Rodzice i Uczniowie zostaną poinformowani.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Teodozja Gorlewska

Dyrektor szkoły

Skip to content