Warning: PHP Startup: Second argument has to be between 1 and the number of elements in the array in /autoinstalator/wordpressplus1/index.php on line 3

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /autoinstalator/wordpressplus1/index.php on line 3
Zebrania – SP3 Płońsk
Image Alt

Zebrania

  /  Zebrania

Semestr I trwa od 01.09.2020 r. do 31.01.2021 r.

Semestr II trwa od 1.02.2021 r. do 25.06.2021 r.

Ferie zimowe 04 stycznia – 17 stycznia 2021 r.

Terminy zebrań z rodzicami I semestr 2020/2021

Tematyka

Termin

Wybory do Rad oddziałowych

7. 09.klasy 0 – III

8.09. klasy IV – VI

9.09. klasy VII – VIII

Wybory do Rady Rodziców

14.09.2020 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – 3

20.10.2020 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 4 – 6

21.10.2020 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 7 – 8

22.10.2020 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – 3

17.11.2020 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 4 – 6

18.11.2020 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 7 – 8

19.11.2020 r.

Wystawianie przewidywanych ocen za I półrocze

do dnia 18.12.2020 r.

Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach za I półrocze poprzez dziennik elektroniczny

22.12.2020 r.

Wystawianie ocen za I półrocze

do dnia 25.01.2021 r.

Posiedzenie Rady klasyfikacyjnej

28.01.2021 r.

Zebrania z rodzicami podsumowujące pracę za I półrocze:

klasy 1 – 3

klasy 4 – 8

2. 02. 2021 r.

3. 02. 2021 r.

 

Zakończenie I półrocza

15.01.2021 r.

Posiedzenie Rady podsumowującej pracę szkoły za I półrocze

15.01.2021 r.

W godzinach zebrań z rodzicami wszyscy nauczyciele pełnią dyżur

na terenie szkoły do godziny 18.30.