Image Alt

SP3 Płońsk

  /  2016-2017   /  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2017 roku w naszej szkole odbył się apel upamiętniający „Żołnierzy Wyklętych”. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV – VI. Po odśpiewaniu przez społeczność szkolną hymnu państwowego i krótkim przedstawieniu przez Panią Dyrektor tematyki apelu, głos oddano małym artystom, którzy zaprezentowali program słowno – muzyczny, przygotowany przez nauczycieli historii i muzyki. Narratorzy przybliżyli zgromadzonym czasy, kiedy po II wojnie światowej władzę w Polsce przejęli komuniści i nasz kraj został podporządkowany Związkowi Radzieckiemu. Przeciwko zniewoleniu naszej Ojczyzny wystąpili żołnierze, wywodzący się głównie z Armii Krajowej – największej organizacji zbrojnej walczącej z hitlerowcami w czasie okupacji hitlerowskiej. Działania niepodległościowego podziemia zakończyły się klęską. Wiele tysięcy żołnierzy poniosło śmierć, zostało wywiezionych do łagrów w ZSRR, wielu skazano na długoletnie kary więzienia. W narracji wymieniono nazwiska najbardziej znanych „Żołnierzy Wyklętych”, m.in. – majora Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, rotmistrza Witolda Pileckiego ps. „Witold”, Danutę Siedzikównę ps. „Inka”. Wspomniano też bohaterów antysowieckiego ruchu oporu na ziemiach płońskich – Zygmunta Ciarkę, Marcelego Gajewskiego, Bronisława Urbańskiego. Słowa narratorów przeplatały patriotyczne wiersze deklamowane przez uczniów klasy VI d oraz piosenki poświęcone powyższym bohaterom, śpiewane przez szkolny chór. Należy nadmienić, iż w naszej szkole została wykonana również gazetka poświęcona  „Żołnierzom Wyklętym”, a nauczyciele na lekcjach przeprowadzili pogadanki na ten temat. Delegacja uczniów brała udział w miejskich uroczystościach.

Skip to content