Image Alt

SP3 Płońsk

  /  2016-2017   /  Apel porządkowy

Apel porządkowy

Dbajmy o bezpieczeństwo i porządek w naszej szkole młodszych, jak i starszych. Dyrekcja zwróciła uwagę przede wszystkim na bezpieczne zachowanie dzieci w szkole, kulturę osobistą oraz przestrzeganie ładu i porządku. Każdy uczeń powinien wiedzieć, że w trakcie przerwy ma dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów. Nie może uczestniczyć w zabawach grożących wypadkiem. Szczególnie bezpiecznie trzeba zachować się podczas wchodzenia oraz wychodzenia z klas i ze szkoły, a zwłaszcza na schodach. Nie przebywać podczas przerw w toaletach i nie przynosić wartościowych rzeczy. Rozsądnie korzystać z telefonów komórkowych i pamiętać, że w czasie lekcji obowiązuje całkowity zakaz ich używania. W razie sytuacji spornych, problemowych, konfliktowych poprosić wychowawcę o pomoc w ich rozwiązaniu. Uczniowie otrzymali także informację na temat testów kompetencji i sprawdzianów dyrektorskich, które odbędą się w tym roku szkolnym. Zwrócono również uwagę na to, że o kulturze osobistej człowieka świadczy sposób, w jaki się odnosi do innych ludzi – czy potrafi się ukłonić, powiedzieć: „Dzień dobry”, czy przepuści przodem koleżankę lub starszą od siebie osobę, czy ustąpi miejsca.

Skip to content