a
Image Alt

Zebrania

  /  Zebrania

Semestr I trwa od 03 września 2018 r. do 25 stycznia 2019 r.

Semestr II trwa od 11 lutego 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.

Ferie zimowe od 28 stycznia – do 08 lutego 2019 r.

Terminy zebrań z rodzicami w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

Tematyka

Termin

Wybory do Rad oddziałowych

klasy 0 – 3

klasy 4 – 8

11.09. 2018 r. g. 17.00

12.09.2018 r. g. 17.00

Wybory do Rady Rodziców

19.09.2018 r. g. 17.00

Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – 3

23.10.2018 r. g. 17.00

Zebrania z rodzicami uczniów klas 4 – 8

24.10.2018 r. g.17.00

Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – 3

20.11.2018 r.

g. 17.00

Zebrania z rodzicami uczniów klas 4 – 8

21.11.2018 r.

g. 17.00

Informacja o przewidywanych ocenach za I semestr:

klasy 1 – 3

klasy 4 – 8

18.12.2018 r. g. 17.00

19.12.2018 r. g.17.00

Wystawianie ocen za I semestr

do dnia 18.01.2019r.

Zebrania z rodzicami podsumowujące pracę

za I semestr

22 – 23.01.2019 r.

g. 17.00

Zakończenie I semestru

25.01.2019 r.

Terminy zebrań z rodzicami w II semestrze roku szkolnego 2018/2019

Rodzaj zebrania

Termin

Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – 3

26.03.2019 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 4 – 8

27.03.2019 r.

Informacja o przewidywanych ocenach za II semestr:

klasy 1 – 3

klasy 4 – 8

28.05.2019 r.

29.05.2019 r.

Wystawianie ocen za II semestr

do dnia 07.06.2019 r.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

21.06. 2019 r.

Podczas zebrań z rodzicami wszyscy nauczyciele pełnią dyżury
w godzinach od 16.45 do 18.00 (pokój nauczycielski).