Image Alt

Zebrania

  /  Zebrania

Semestr I trwa od 02 września 2019 r. do 7 lutego 2020 r.

Semestr II trwa od 24 lutego 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

Ferie zimowe od 10 lutego – do 23 lutego 2020 r.

Terminy zebrań z rodzicami w I semestrze roku szkolnego 2019/2020

Tematyka

Termin

Wybory do Rad oddziałowych

klasy 0 – 3

klasy 4 – 8

17.09. 2019 r.

18.09.2019 r.

Wybory do Rady Rodziców

25.09.2019 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – 3

22.10.2019 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 4 – 8

23.10.2019 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – 3

26.11.2019 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 4 – 8

27.11.2019 r.

Wystawianie przewidywanych ocen za I semestr

Zebrania z rodzicami i przekazanie informacji

o przewidywanych ocenach za I semestr:

klasy 1 – 3

klasy 4 – 8

do dnia 03.01.2020r.

07.01.2020 r.

08.01.2020 r.

Wystawianie ocen za I semestr

do dnia 28.01.2020r.

Zebrania z rodzicami podsumowujące pracę

za I semestr

04.02.2020 r.

05.02.2020 r.

Zakończenie I semestru

07.02.2020 r.

Terminy zebrań z rodzicami w II semestrze roku szkolnego 2019/2020

Rodzaj zebrania

Termin

Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – 3

24.03.2020 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 4 – 8

25.03.2020 r.

Wystawianie przewidywanych ocen za II semestr

Zebrania z rodzicami i przekazanie informacji o przewidywanych ocenach za II semestr:

klasy 1 – 3

klasy 4 – 8

do 01.06.2020r.

02.06.2020 r.

03.06.2020r.

Wystawianie ocen za II semestr

do dnia 15.06.2020 r.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

21.06. 2019 r.

Podczas zebrań z rodzicami wszyscy nauczyciele pełnią dyżury
w godzinach od 17.00 do 18.30 (pokój nauczycielski).