Image Alt

Zasady przyjęć uczniów do świetlicy szkolnej

  /  Zasady przyjęć uczniów do świetlicy szkolnej

Informacja dla Rodziców

Zasady przyjęć uczniów do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na podstawie pisemnego podania składanego przez rodziców/opiekunów prawnych.

1. Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 odbywać się będą od 02 do 06 września 2019r. u kierownika świetlicy p. Beaty Dobrzyńskiej.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA do 06 września 2019r.

3. Do świetlicy szkolnej będą przyjmowani uczniowie klas 0-III, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach uczniowie klas IV-VIII obydwojga rodziców pracujących zawodowo oraz uczniowie rodzica samotnie wychowującego dziecko. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest okazanie zaświadczenia lub innego dokumentu o zatrudnieniu obojga rodziców. O każdej zmianie związanej z zatrudnieniem, rodzice zobowiązani są powiadomić kierownika świetlicy.

4. Złożoną dokumentację rozpatrzy komisja kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły zgodnie z regulaminem naboru.

5. Dziecko uczestniczy w zajęciach świetlicowych po wypełnieniu i złożeniu dokumentacji u wychowawców świetlicy.

6. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7.30-17.00.