Image Alt

SP3 Płońsk

  /  2019-2020   /  Wspomnienia

Wspomnienia

5 czerwca 2020 roku wpisze się w kalendarzu Szkoły jako bardzo ważne wydarzenie. Tego dnia odbędą się obchody 75-lecia istnienia placówki.

Nasza szkoła to placówka o bogatej historii.

Jej początki sięgają okresu powojennego. Organizacja i rozwój szkolnictwa podstawowego po II wojnie światowej rozpoczęła się z dniem 1.02.1945. Tak na ten temat mówi oryginalna kronika z roku 1945 zachowana w archiwum szkoły: „ Dnia 19 lutego 1945 roku po usunięciu okupanta niemieckiego z Polski przez wojska radzieckie i polskie, nauczycielstwo wraz z dziećmi przystąpiło do usunięcia z gmachu szkolnego słomy, kału ludzkiego i innych brudów. Przy pomocy rodziców usunięto ściany dzielące klasy na małe pokoiki. Do końca czerwca 1945 roku lekcje odbywały się w nie wyremontowanych klasach, na ławkach i stolikach zrobionych ze starych drzwi. Szkoła nr 3 zajęła piętro gmachu, a parter jest zajęty przez szkołę nr 1. W szkole nr 3 jest 8 izb lekcyjnych, kancelaria, pokój nauczycielski i gabinet pomocy naukowej. Obowiązki kierownika szkoły sprawował obywatel Ciosek Bronisław.” Bronisław Ciosek przed wojną pracował w Szkole Powszechnej w Sochocinie i w listopadzie 1939 roku został zabrany do obozu jenieckiego.

Post a Comment