a
Image Alt

SP3

  /  Aktualności   /  2018-2019   /  Widowisko artystyczne ,,Razem ku wolności”

Widowisko artystyczne ,,Razem ku wolności”

9 listopada 2018r. w godzinach popołudniowych podsumowaliśmy 100-lecie Niepodległości. W myśl uchwały sejmowej wzorem Ojców Niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego i Wincentego Witosa, płońszczanie wspólnie świętowali ten wyjątkowy Jubileusz w jedności i pojednaniu.

Dwie placówki oświatowe: Zespół Szkół nr 1 im. S. Staszica i Szkoła Podstawowa nr 3 im. St. Wyspiańskiego, przygotowały spektakularne i nowatorskie widowisko łączące ze sobą elementu sceniczne, fabularne i muzyczne skupiające się wokół losów zwykłej płońskiej rodziny ukazanych w kontekście historycznym pod hasłem: ,,Razem ku wolności”, opracowane zostało przez: p. Annę Dobrowolską i p.Dorotę Gut-Pacuszkę przy współpracy: p. A. Markowskiego i p. L. Pareckiej-Łaszczyk.

Wśród zaproszonych osób znaleźli się: p. Andrzej Stolpa – Starosta Powiatu Płońskiego, p. Anna Dumińska-Kierska – Wicestarosta Powiatu Płońskiego, p. Dariusz Żelasko – Radny Powiatu Płońskiego, p. Paweł Dychto – Naczelnik Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, p. W. Pająk – Dyrektor Centrum Praktycznego w Płońsku, ks. kanonik Zbigniew Sajewski, st. bryg. mgr inż. Paweł Jakubowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. mgr inż. Dariusz Brzeziński – zastępca Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, dyrektorzy, nauczyciele i rodzice uczniów szkół podstawowych i średnich.

Świąteczny wieczór rozpoczęła Katarzyna Osmańska – uczennica klasy II LP, która pełniła rolę konferansjera. ,,Nadszedł czas podsumowania tego wyjątkowego roku, który zapadnie głęboko w pamięci. (…)Pamiętajmy jednak, że podsumowanie Jubileuszowego roku nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ojczyznę, bo jak powiedział wielki Polak św. Jan Paweł II, ,,Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo”- podkreśliła prelegentka, oddając głos Panu A. Stolpie i Pani Annie Dumińskiej- Kierskiej, którzy dokonali podsumowania działań niepodległościowych, dziękując członkom jubileuszowego komitetu. W dalszej kolejności głos oddano- p. Marzannie Szacherskiej- dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 oraz ks. kanonikowi, bo to dzięki Jego życzliwości gościliśmy w sali teatralnej podziemiach Kościoła Parafii Świętego Maksymiliana Marii Kolbe.

Widowisko było połączeniem słowa, muzyki, tańca, pantomimy, co w metaforyczny sposób oddało drzemiące w narodzie polskim pragnienie wolności. W spektaklu uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół nr 1 oraz młodzi artyści ze Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 (czwartoklasista – Miłosz Pacuszka), wykazujący się pasją i zaangażowaniem. Na scenie pojawiły się uczennice z klasy 5a: Zuzanna Sękulska, Maja Kubińska, Malwina Nowak, Dominika Szczesna i Matylda Łukasiewicz (klasa 6a), które zagrały dzieci idące w pamiętny grudniowy wieczór na spektakl ,,Akademia Pana Kleksa” . Niezwykłym talentem wykazała się uczennica klasy 6a- Matylda Łukasiewicz, która zagrała małego powstańca i piosenką ,,Warszawo ma” oddała klimat wojennych czasów.

Przedstawienie spotkało się z miłym odbiorem. Zwieńczeniem spektaklu i  powiatowych obchodów było wspólne odśpiewanie refrenu lirycznej piosenki: ,, Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć Ci przyszło, w kraju nad Wisłą…ja to mam szczęście”. Było to ekscytujące patriotyczne przedsięwzięcie łączące uczniów szkół podstawowych i średnich. Przecież wszystkich łączy jedna idea i wartość: miłość do Ojczyzny.

Zob.

http://plonskwsieci.pl/pl/14_kultura/3277_znakomity_fina_powiatowych_obchod_w_niepodleg_o_ciowego_jubileuszu_foto.html#c_6431