a
Image Alt

SP3

  /  Aktualności   /  2018-2019   /  Szkolna Izba Pamięci

Szkolna Izba Pamięci

W naszej szkole już od kilku miesięcy realizowanych jest wiele inicjatyw mających uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
W ubiegłym roku szkolnym uzyskaliśmy tytuł „Szkoły Młodych Patriotów”, zaś w obecnym roku realizujemy projekt „Godność, wolność, niepodległość” przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

Dziś nastąpiło uroczyste otwarcie „Szkolnej Izby Pamięci”, czyli wystawy naszych pamiątek rodzinnych, związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości. Z każdym z eksponatów związana jest inna historia. Lista jest dość długa, widnieją na niej m.in. rower, zegarek oraz harmonia. Nie zabrakło również przedmiotów codziennego użytku, banknotów jak również książek. Na ścianach pojawiły się czarno – białe fotografie. Po uroczystym przecięciu wstęgi przez Burmistrza Miasta Płońsk – pana Andrzeja Pietrasika i Wicedyrektorów szkoły, uczniowie oraz zaproszeni goście przekroczyli próg dzielący przeszłość od teraźniejszości. Pamiątki z lat 1914 – 1939 oraz narodowy wystrój sali przywołały historię pięknych dni, kiedy Polska była wolnym krajem. Otwarciu towarzyszyła niecodzienna opraw, uczniowie ubrani w stroje stylizowane na ludowe oraz w tle przeboje z lat dwudziestych.

Wystawa „Od przeszłości dla przyszłości na stulecie Niepodległej” będzie dostępna dla całej społeczności naszej szkoły oraz gości do końca listopada. Zapraszamy na wizyty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
z sekretariatem szkoły.