Image Alt

SP3 Płońsk

  /  Aktualności   /  2018-2019   /  Sukces uczniów klasy 8b

Sukces uczniów klasy 8b

W dniu 10 maja 2018r. w Szkole Podstawowej w Sarbiewie odbył się Konkurs Krasomówczy o laur Sarbiewskiego wpisany w tradycję tej szkoły. Konkurs był przeznaczony dla klas 7-8, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych. Celem Konkursu Krasomówczego było: wpajanie młodzieży dbałości o czystość i piękno ojczystej mowy i rozbudzanie zamiłowania do sugestywnego mówienia.

Jury przy ocenie przemówień o współczesnej tematyce oceniało: sugestywność wypowiedzi, jasność i płynność w formułowaniu myśli, a także bogactwo języka i jego barwność.

Naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele klasy 8b: Weronika Jankowska i Maciej Szczepański, którzy wydeklamowali z pamięci przemówienia na temat tolerancji oraz zagrożeń współczesnej technologii komputerowej. Swoboda w doborze tematów sprawiła, ze uczniowie nie mieli problemu z przedstawieniem tego, co ich najbardziej interesuje. Zajęli: Maciej Szczepański- III miejsce, natomiast Weronika Jankowska zdobyła Wyróżnienie. Opiekunem merytorycznym młodzieży klas 8 był nauczyciel języka polskiego- p. A. Dobrowolska.

Gratulujemy!