Image Alt

SP3 Płońsk

  /  Aktualności   /  2018-2019   /  Stypendium naukowe dla najlepszej z SP3

Stypendium naukowe dla najlepszej z SP3

Weronika Jankowska, uczennica klasy 8b Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku, jako jedna z wyróżnionych otrzymała stypendium naukowe przyznawane dla uczniów szczególnie uzdolnionych, ufundowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Dnia 11 października w Ciechanowie nagrodę odebrali szczęśliwi rodzice i wychowawca Weroniki, gdyż w tym czasie nasza stypendystka uczestniczyła w wycieczce do Szwecji, Litwy i Łotwy organizowanej corocznie dla wyróżnionych uczniów ze wszystkich miejskich szkół przez Burmistrza Miasta Płońska p. Andrzeja Pietrasika. Uczennica zdobyła stypendium dzięki swojej wyjątkowej pracowitości i sumienności. Jest to prawdziwy wzór do naśladowania. Weronika to obowiązkowa uczennica, ale również wspaniała koleżanka, na której można zawsze polegać. Chętnie niesie pomoc uczniom w nauce, interesuje się ich problemami, służy radą i pomocą.

Bierze udział w licznych konkursach, zarówno szkolnych, jak i pozaszkolnych. W roku szkolnym 2017/2018 uzyskała tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Brała udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur. Jako jedyna z rejonu ciechanowskiego zakwalifikowała się do Rejonowego etapu Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w którym uzyskała wysoki wynik. Reprezentowała szkołę w powiatowym konkursie literackim „Bóg – Honor – Ojczyzna” oraz recytatorskim, organizowanym przez Bibliotekę Publiczną. Uczestniczyła również w Samorządowym Konkursie Wiedzy o Płońsku zdobywając wyróżnienia i nagrody.

Ma rozległe zainteresowania – jest uzdolniona plastycznie i muzycznie.
Z wyróżnieniem ukończyła Szkołę Muzyczną w Płońsku w klasie fortepianu, a obecnie uczęszcza na zajęcia gry na gitarze. Ciekawią ją również tematy związane z historią regionu i architekturą. Jej pasją jest także nauka języka angielskiego – angażuje się w językowe projekty edukacyjne. Aktywnie uczestniczyła w projekcie ,,Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej”, który zakończył się egzaminem TOEIC i uzyskaniem Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego. Na tle innych uczniów wyróżnia się wiedzą przyrodniczą. Brała także czynny udział w projekcie współpracy ze szkołą w Irlandii w ramach wymiany uczniów.

Weronika chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły, aktywnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego. Reprezentuje szkołę podczas uroczystości szkolnych i miejskich w poczcie sztandarowym. Na koniec roku szkolnego uzyskała najwyższą średnią ocen.

Swoje stypendium przeznaczy na doskonalenie umiejętności językowych, zagraniczny kurs języka angielskiego i zakup pomocy dydaktycznych.

Życzymy powodzenia w realizacji dalszych planów i zamierzeń.