Image Alt

SP3 Płońsk

  /  Aktualności   /  2018-2019   /  Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2018 rok

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki SP nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku, sporządzone na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku:

https://www.e-bip.org.pl/zopoplonsk/21005