a
Image Alt

SP3

  /  Aktualności   /  2018-2019   /  Próbna ewakuacja

Próbna ewakuacja

Dbając o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, 26 września, w naszej szkole, została przeprowadzona próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Pan konserwator odłączył dopływ prądu, natomiast społeczny inspektor pracy wraz z pracownikami sekretariatu sprawdził, czy wszystkie osoby ewakuowały się z placówki.

     Po opuszczeniu sal lekcyjnych wszyscy zgromadzili się na boisku trawiastym za szkołą, w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia. Tam nauczyciele sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką.

     Jednocześnie pani sekretarz szkoły powiadomiła straż pożarną i zgodnie z ustaleniami na miejsce przybył zastęp Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku. Po przybyciu strażaków dyrektor szkoły pani Teodozja Gorlewska przekazała informacje o sprawnie przeprowadzonej ewakuacji, a przybyły zastęp straży pożarnej przeszukał budynek szkoły.

     Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Pani dyrektor podziękowała wszystkim za sprawną ewakuację.

Po zakończonym alarmie uczniowie wrócili na lekcje.