Image Alt

SP3 Płońsk

  /  2007-2008   /  Klasa integracyjna 2007/2008

Klasa integracyjna 2007/2008

W roku szkolnym 2007/2008 powstała w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku następna klasa integracyjna. Klasa I e prowadzona jest przez dwóch wychowawców: Elżbietę Nowakowską – nauczyciela prowadzącego oraz Anetę Włoczkowską – pedagoga wspomagającego. Obecność dwóch nauczycieli na zajęciach stwarza możliwość elastycznego reagowania na potrzeby specjalne uczniów. Dzieci mają stworzone warunki, aby czuć się w klasie bezpiecznie. Zaprzyjaźniły się ze sobą, są bardziej opiekuńcze i wrażliwe w stosunku do siebie. Uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć reedukacyjnych, logopedycznych, terapii pedagogicznej.

Klasa integracyjna jest naturalną częścią edukacji, miejscem, gdzie się uczy tolerancji, otwartości i szacunku dla drugiego człowieka, gdzie każdy uczeń odnosi sukcesy i ma prawo popełniać błędy.

Staramy się, aby świat dzieci sprawnych i niepełnosprawnych był jeden – bezpieczny i kolorowy.