Witamy na stronie SP3 w Płońsku arrow Klasy integracyjne arrow O integracji
wtorek, 17 lipiec 2018
 
 
O integracji PDF Drukuj E-mail
Napisał admin   
czwartek, 02 listopad 2006

 

KORZYŚCI INTEGRACYJNYCH FORM KSZTAŁCENIA

Osoby niepełnosprawne stanowią w Polsce liczną i ciągle rosnącą zbiorowość, znacznie zróżnicowaną pod względem stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Część z nich kształci się w systemie segregacyjnym, czyli w placówkach specjalnych. Obecnie coraz powszechniejsza staje się idea integracji, polegająca na włączaniu osób niepełnosprawnych w życie społeczne na równi z ludźmi pełnosprawnymi. Coraz więcej rodziców decyduje się na kształcenie swoich dzieci w klasach integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych. Nasza szkoła dała takim rodzicom i ich dzieciom szansę. Jest wiele argumentów przemawiających za edukacją integracyjną:

1.  Dziecko niepełnosprawne może pozostawać w swoim środowisku lokalnym, uczyć się w pobliżu miejsca zamieszkania, dzięki temu nie jest narażone na rozłąkę z rodziną.

2.Dziecko niepełnosprawne, przebywając z pełnosprawnymi kolegami od najwcześniejszych lat życia, wchodzi w normalne interakcje społeczne, uczy się takiego życia, jakie powinno stać się jego udziałem po zakończeniu nauki szkolnej.

3. Dzieci niepełnosprawne szybciej i lepiej uczą się i rozwijają, pragnąc dorównać swym sprawnym rówieśnikom, którzy są dla nich wzorem. Dzieci zdrowe pobudzają ich do bardziej intensywnego działania, a tym samym do wyrabiania lepszej sprawności zaburzonych funkcji. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach ze strony koleżanek i kolegów. Mogą zaspokoić swoje podstawowe potrzeby psychiczne, takie jak: bezpieczeństwo, uznanie, akceptacja, przynależność. Poznają swoją wartość, uczą się wiary we własne siły.

4.  Osoby niepełnosprawne integrując się z innymi przestają być sensacją, gdy na co dzień będą swobodnie poruszać się po ulicy. Mogą zapomnieć o swojej inności, nabrać pewności siebie i zaufania do otoczenia

5. Dzieci niepełnosprawne uczą się podejmować zespołowe decyzje, dzielić się swoimi sukcesami z innymi, zyskują doświadczenie, że w grupie łatwiej jest pokonywać trudności.

6.  Nabywają ważnych umiejętności interpersonalnych, takich jak: komunikacja, umiejętność nawiązywania kontaktów, asertywność.

7.  Uczniowie niepełnosprawni rozwijają się wszechstronnie, lepszy jest ich rozwój fizyczny, umysłowy, emocjonalny oraz społeczny.

8.   Zwiększa się życiowa szansa osób niepełnosprawnych dotycząca dalszej nauk i pracy.

9. Dzieci niepełnosprawne zawsze stanowiły pewien procent populacji uczniów szkół ogólnodostępnych. Tworzenie klas integracyjnych ograniczy integrację ukrytą, mechaniczną, gdzie uczniowie niepełnosprawni nie mogli liczyć na pomoc specjalistów.

10.   Dzieci pełnosprawne uczą się odpowiedzialności za słabszych oraz za efekty wspólnie podejmowanych działań. Uczą się akceptacji drugiego człowieka, postrzegają osoby niepełnosprawne jako normalnych członków społeczeństwa. Uczą się także życzliwości, tolerancji, empatii, otwartości na „inność”, stają się wrażliwsze. Zdobywają wiedzę o niepełnosprawności i uświadamiają sobie, że każde dziecko ma takie samo prawo do nauki i życia. Nie czują bezradności i lęku w kontakcie z dzieckiem niepełnosprawnym. Podejmują próbę porozumienia się.

11.   Dzieci niepełnosprawne mogą rozwijać swoje zainteresowania wspólnie z rówieśnikami poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań. W ten sposób mogą się dowartościować, uwierzyć we własne siły i możliwości. Czują się przez to bardziej ważni i potrzebni.

Integracja jest wartością nie tylko dla dzieci niepełnosprawnych. Jest również szansą dla nauczycieli i wszystkich uczniów Nauczyciel pracujący w klasie integracyjnej staje się bardziej twórczy i kreatywny. Ważnym zadaniem dla nauczyciela staje się wyeliminowanie barier utrudniających wzajemne kontakty uczniów, organizowanie pracy na lekcji tak, aby wszyscy pracowali w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa.


Ostatnia aktualizacja ( środa, 24 wrzesień 2008 )
< Poprzedni   Następny >
 
Top! Top!
0 queries executed