Witamy na stronie SP3 w Płońsku arrow Projekty Unijne arrow Sprawozdanie z realizacji projektu Skup się i pracuj
poniedziałek, 16 lipiec 2018
 
 
Sprawozdanie z realizacji projektu Skup się i pracuj PDF Drukuj E-mail
Napisał admin   
niedziela, 07 lipiec 2013

 Sprawozdanie z realizacji projektu „Skup się i pracuj” rok szkolny 2012/2013

projekt realizowany w ramach projektu systemowego "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wdrażany jest przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Płońsk; ul. Płocka 39; 09-100 Płońsk.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pt. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

 

Realizacja projektu obejmuje rok szkolny 2012/2013.

 Plik do pobrania

 

Ostatnia aktualizacja ( niedziela, 07 lipiec 2013 )
< Poprzedni   Następny >
 
Top! Top!
0 queries executed