Witamy na stronie SP3 w Płońsku arrow Projekty Unijne arrow Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III
wtorek, 17 lipiec 2018
 
 
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III PDF Drukuj E-mail
Napisał admin   
wtorek, 14 maj 2013

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminę Miasto Płońsk w następujących formach wsparcia:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami wczytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (30 godz.),

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (3o godz.),

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (30godz.),

- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (30 godz.),

- zajęcia rewalidacji indywidualnej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (30 godz.),

- zajęcia integracji sensorycznej (30 godz.),

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (30 godz.),

- zajęcia rozwijające zainteresowania z edukacji polonistycznej dla uczniów uzdolnionych (30 godz.),

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych matematycznie (30 godz.),

- zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego dla uczniów uzdolnionych  (30 godz.).

W projekcie uczestniczy 172 uczniów z klas I-III.       

Realizacja projektów systemowych w ramach działania 9.1.2. wynika z konieczności włączenia wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Głównym celem projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” jest udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju  uczniów w klasach I-III w 72, uwzględniającego zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów.

Do realizacji celu ogólnego prowadzą cele szczegółowe, tj.:

- stworzenie warunków umożliwiających indywidualną pracę z uczniem poprzez zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i wyposażenia,

- zmniejszenie trudności w uczeniu się,

- pogłębienie zainteresowań uczniów,

- zapewnienie każdemu dziecku oferty zajęć dodatkowych uwzględniających zdiagnozowane potrzeby dziecka.

 ImageImage

Image

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 14 maj 2013 )
< Poprzedni   Następny >
 
Top! Top!
0 queries executed