Witamy na stronie SP3 w Płońsku arrow Cyfrowa Szkoła arrow Wykorzystanie tablic interaktywnych na lekcjach. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.
wtorek, 17 lipiec 2018
 
 
Wykorzystanie tablic interaktywnych na lekcjach. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. PDF Drukuj E-mail
Napisał admin   
czwartek, 24 maj 2012

Nasza szkoła doskonale funkcjonuje w społeczeństwie informacyjnym, w którym wśród nauczycieli i uczniów stosuje się technologię informacyjną i komunikacyjną w nauczaniu i uczeniu się. Jesteśmy placówką otwartą na nowe technologie i ich wykorzystanie w pracy dydaktycznej. Zdajemy sobie sprawę, ze zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Dlatego też podjęliśmy szerokie działania by unowocześniać naszą szkołę. Dyrekcja, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, poszukiwała sponsorów, oszczędzała własne środki, jak również inspirowała uczniów. Dzięki temu w chwili obecnej posiadamy m.in. trzy tablice interaktywne: w pracowni matematycznej, polonistycznej i nauczania zintegrowanego. Z tablic interaktywnych korzystają wszyscy nauczyciele uczący w naszej szkole. Jest to możliwe dzięki licznym szkoleniom, w których uczestniczyła cała kadra. Na tablicach interaktywnych zainstalowany jest program Flow Works, który umożliwia pracę w trzech trybach : pisania po tablicy, pisania i obsługi aplikacji oraz interaktywnym. Wszystkie te tryby są aktywnie wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych. Tryb pisania po tablicy jest najbardziej lubiany przez dzieci. Dzięki bogatej gamie narzędzi ten tryb wykorzystywany jest do pracy zarówno w dziedzinie humanistycznej, jak i do przedmiotów ścisłych, a także nauczania zintegrowanego. Uczniowie doskonale wiedzą, do czego służą poszczególne narzędzia i bez problemu posługują się nimi w czasie lekcji. Taka praca rozwija umiejętność twórczego myślenia, zdolność kojarzenia i spostrzegawczość, ale daje też satysfakcję! Nauczyciele korzystają także z trybu pisania i obsługi aplikacji. W tym trybie możliwa jest obsługa aplikacji, otwieranie i zamykanie folderów, dokumentów oraz notowanie bezpośrednio na nich. Natomiast tryb interaktywny pozwala na dotykową obsługę komputera za pomocą tablicy, a wykorzystywane narzędzia prezentacyjne typu reflektor, kurtyna, narzędzia do geometrii, interaktywny cyrkiel oraz dostęp do Internetu i możliwość odtwarzania prezentacji w programie Power Point sprawiają, że lekcje są jeszcze ciekawsze. Uczniowie uświadamiają sobie, że Internet to skarbnica wiedzy pod warunkiem, iż korzystamy z niego bezpiecznie i efektywnie. Na niektórych lekcjach uczniowie mają możliwość samodzielnego wyszukiwania ciekawostek, zadań on-line, linków do przydatnych stron oraz prezentacji multimedialnych z różnych dziedzin. Daje im to możliwość zarówno poszerzania własnej wiedzy, jak i utrwalania, czy przećwiczenia wcześniej nabytych wiadomości i umiejętności. Daje się zauważyć, że nasi uczniowie wiedzą i rozumieją, iż komputer i inne sprzęty multimedialne nie służą tylko do zabawy, ale mogą pomagać w nauce. Dlatego coraz aktywniej biorą udział w lekcjach, kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań, które odbywają się w pracowniach wyposażonych w sprzęty multimedialne. Nauczyciele w naszej szkole prowadzą lekcje wykorzystując nowoczesne technologie, a przede wszystkim tablice interaktywne, korzystając ze wszystkich możliwości, które posiadają te nowoczesne urządzenia. Przygotowują zajęcia otwarte, w których mogą uczestniczyć inni członkowie rady pedagogicznej, dzięki czemu uczymy się od siebie nawzajem, dzielimy nowymi pomysłami, zachęcamy do korzystania z programów multimedialnych i samodzielnego tworzenia nowych pomocy dydaktycznych. Tego typu zajęcia cieszą się także dużą popularnością wśród uczniów. Praca z tablicą interaktywną, multimedialnymi programami edukacyjnymi, możliwość korzystania z Internetu oraz przygotowywania własnych prezentacji sprawia, że aktywnie uczestniczą w zajęciach. Chętnie wyszukują potrzebnych informacji, dzielą się swoją wiedzą z innymi uczniami oraz uczą się obsługi nowoczesnych urządzeń dydaktycznych. Podczas tego typu zajęć rozwiązują ciekawe problemy, zagadki i rebusy, oglądają filmy, pracują metodą projektu, co niezwykle uatrakcyjnia czas spędzany w szkole.
W ubiegłym roku szkolnym zostały przeprowadzone lekcje otwarte z wykorzystaniem tablic interaktywnych m.in. : z przyrody i języka polskiego. W maju odbyła się pokazowa lekcja przyrody w klasie 6a prowadzona przez panie Teresę Sychowicz i Ewę Chrzanowską z wykorzystaniem tablicy interaktywnej otrzymanej jako pomoc dydaktyczną do prowadzenia zajęć w ramach projektu „N@uka – dobry sposób na lepszą przyszłość”, do którego przystąpiła gmina i miasto Płońsk, a tym samym i szkoła. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W lekcji uczestniczyli: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Płońsku p. Katarzyna Mikołajewska, Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Płońsku p. Dariusz Marczewski, Kierownik Biura Burmistrza p. Małgorzata Adamska-Jasińska oraz p. Izabela Ambroziak – pracownik UM, Dyrekcja i nauczyciele SP nr 3. Tematem zajęć była „Modernizacja elektrociepłowni w Płońsku”, o której mówił p. Dariusz Marczewski – Prezes P.E.C. w Płońsku. Uczniowie obejrzeli film „Eko-Płońsk” i prezentację multimedialną, z której dowiedzieli się między innymi, że Płońsk jest pierwszym miastem w Polsce wykorzystującym biomasę do produkcji energii cieplnej i prądu. Następnie dzieci rozwiązywały krzyżówkę i quiz nt. „Zanieczyszczenia środowiska” przy wykorzystaniu tablicy interaktywnej. Ciąg dalszy lekcji odbył się podczas zwiedzania elektrociepłowni w czerwcu 2011 r.

Image
Image

Na przełomie maja i czerwca uczniowie klas szóstych uczestniczyli w cyklu lekcji języka polskiego poświęconych mediom i mass mediom, prowadzonym przez nauczyciela języka polskiego p. Annę Kacperską. Były to także zajęcia otwarte dla nauczycieli bloku przedmiotów humanistycznych w ramach WDN. Podczas tych lekcji została wykorzystana tablica interaktywna, która znajduje się w pracowni języka polskiego oraz program Język polski P6 eduROM. Cykl obejmował następujące tematy : Media i mass media w naszym życiu; Prasa, czyli o potędze słowa ; Radio, czyli jaką moc ma dźwięk; Telewizja, czyli o sile obrazu Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się, co oznaczają pojęcia „media” i „mass media”, poznali środki masowego przekazu oraz pojęcia z nimi związane, takie jak np. reportaż, felieton, powieść radiowa. Mieli także możliwość kształcenia wcześniej nabytych umiejętności np. czytania tekstu ze zrozumieniem, odszukiwania informacji i posługiwania się nimi. Uczniowie nauczyli się także korzystać z programu multimedialnego i tablicy interaktywnej, rozróżniać elementy gazety. Mieli możliwość wysłuchania fragmentów audycji radiowych i obejrzenia wynalazków technicznych, które towarzyszyły rozwojowi mediów. Dzięki możliwości dostępu do Internetu mogli także samodzielnie oceniać informacje zawarte w mediach, tym samym nauczyli się zachowywać dystans wobec przekazywanych przez nie treści, dostrzegli związek telewizji z innymi mediami oraz zyskali świadomość oddziaływania środków masowego przekazu na odbiorcę. Podsumowaniem pracy z całego cyklu lekcji były prezentacje multimedialne wykonane w grupach przez uczniów. Każda z grup dostała wcześniej tekst wiersza, uczniowie zapoznali się z jego treścią, a następnie mieli dodać do tego tekstu dźwięk ( wyjątkowo można było korzystać z tel. komórkowych) i obraz. Finałowe prezentacje przerosły najśmielsze oczekiwania wszystkich nauczycieli, a uczniowie mieli satysfakcję z dobrze wykonanego zadania, które oczywiście zostało nagrodzone ocenami adekwatnymi do poziomu wykonanej pracy.

 

 Image

 Image

 Image

 Image

W warunkach lekcji prowadzonych w naszej szkole, praca z tablicą interaktywną i programami multimedialnymi, zapewnia konkretyzację wizualną danych treści nauczania. Nauczyciele umożliwiają uczniom aktywne poszukiwanie (odkrywanie) odpowiedzi na nurtujące ich pytania i wątpliwości. Pełnią przy tym rolę przewodnika, pomagając im samodzielnie odkrywać prawdę. Uczniowie rozumieją potrzebę i przydatność nowoczesnych pomocy dydaktycznych w rozszerzeniu swojego poznania. Nauczyciele w naszej szkole, wykorzystują także platformę e-learningową Edumaster. W ubiegłym roku szkolnym w ramach programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” nasza szkoła przystąpiła do projektu: „N@uka - dobry sposób na lepszą przyszłość". W ramach tego projektu 10 uczniów z klasy 6 przygotowywało się do uzyskania certyfikatu ECDL czyli Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Służy on przede wszystkim przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji oraz podwyższeniu poziomu umiejętności użytkowania komputera. Powstał z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera, ponieważ umiejętności komputerowe mają coraz większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia a ECDL jest rzetelnym świadectwem tych umiejętności. Nasi uczniowie bardzo chcieli rozszerzać swoją wiedzę w tym zakresie, dlatego też skrupulatnie uczęszczali na zajęcia i pilnie w nich uczestniczyli. Wszyscy zdali egzaminy celująco i otrzymali Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Program był realizowany w następujących modułach tematycznych:

Przetwarzanie tekstów, gdzie sprawdzano umiejętność  korzystania z edytora tekstu, w tym: zasady pracy z edytorem, formatowanie akapitów, elementy graficzne w dokumencie, formatowanie dokumentu, tworzenie tabel, korespondencja seryjna.

Arkusze kalkulacyjne - moduł ten sprawdzał znajomość pojęć arkusza kalkulacyjnego oraz praktyczne doświadczenie w stosowaniu funkcji, w tym: wprowadzanie danych i tworzenie tabel, formatowanie arkusza, tworzenie formuł, wykorzystanie podstawowych funkcji, tworzenie zestawień, wykresów i diagramów, drukowanie.

 Grafika menedżerska i prezentacyjna, tu natomiast uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat narzędzi do tworzenia prezentacji i grafiki, w tym: obiekty graficzne w prezentacji, elementy graficzne w dokumencie, wykresy, diagramy, schemat organizacyjny, animacje, przygotowanie pokazu. Uzyskany certyfikat ECDL zapewnił im:podwyższenie poziomu umiejętności IT, wzrost pewności w obsłudze komputera, posiadanie kwalifikacji uznawanych na świecie, poprawę zawodowych perspektyw i mobilności, zostanie potwierdzenie posiadanych umiejętności, a w przyszłości nawet szansę na rynku pracy w Europie i na świecie.

 

 Image

 Image

 

 

Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w naszej szkole służą rozwijaniu takich predyspozycji intelektualnych, jak dociekliwość, krytycyzm i samodzielne myślenie. Pamiętamy o tym, że jednym z głównych zadań naszej placówki jest rozwijanie u ucznia umiejętności poszukiwania, wykorzystywania i przechowywania różnych rodzajów informacji.

 

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 05 czerwiec 2012 )
< Poprzedni   Następny >
 
Top! Top!
0 queries executed