Witamy na stronie SP3 w Płońsku arrow Pedagog arrow Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
poniedziałek, 16 lipiec 2018
 
 
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców PDF Drukuj E-mail
Napisał admin   
wtorek, 27 maj 2008

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

 

Drodzy rodzice! Zapraszamy Was na 40 godzinne zajęcia warsztatowe Szkoła dla Rodziców i Wychowawców opracowane na podstawie książki Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, aby dzieci nas słuchały, jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły”. Jest to program oparty na koncepcji „Wychowanie bez porażek” T. Gordona, które adaptowała na grunt polskiej rzeczywistości Zofia Śpiewak.
Koncentruje on się głównie na czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed zaburzeniami zachowania
u dzieci, związanych z sytuacją rodzinną.
Od 2000 r. pedagog szkolny – Anna Żabowska wspólnie z nauczycielem przyrody – Teresą Panek-Sychowicz zrealizowały dziesięć edycji warsztatów, które cieszą się dużym powodzeniem zarówno wśród nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów jak też nauczycieli przedszkoli i rodziców niezależnie od wieku ich dzieci.
W prowadzonych przez nas warsztatach umiejętności wychowawczych uczestniczyło ogółem 127 nauczycieli
i rodziców z różnych szkół w naszym mieście. Do udziału w warsztatach początkowo starałyśmy się zachęcić nauczycieli i rodziców poprzez reklamowanie w szkołach i innych placówkach, ale obecnie świetną reklamę dają nam nasi uczestnicy tak, że zawsze w warsztatach uczestniczy maksymalna liczba uczestników tj 15 osób. Również na stronie internetowej Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznego MENiS (www.cmppp.edu.pl) znajduje się informacja na temat realizowanych przeze nas warsztatów.
Umiejętności interpersonalne, dobre samopoczucie w grupie, budowanie zaufania, nawiązywanie kontaktów sprzyjają dobrej współpracy. Jednym z głównych zadań w Programie Wychowawczym i Profilaktyki jest udział wszystkich nauczycieli naszej szkoły w tym kursie w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
Zajęcia prowadzimy w małych grupach liczących do 15 osób. W ciągu 10-u cotygodniowych spotkań prowadzonych metodami aktywnymi, stosując elementy dramy, dialogowanie, „burzę mózgów” i opierając się na własnych przeżyciach pracujemy nad uświadomieniem wychowawcom i rodzicom, że skuteczność wychowania wiąże z ochroną więzi emocjonalnych i budowaniem klimatu zaspokajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa oraz akceptacji.
Celem prowadzonych przez nas warsztatów jest przekazanie podstawowych umiejętności wychowawczych
i psychologicznych z zakresu komunikacji oraz uświadomienie rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej. Oznacza to, że aby zmienić dziecko, często należy zacząć zmiany od siebie. Staramy się przekazać uczestnikom podstawową prawdę dotyczącą skutecznego wychowania, która opiera się na jasnym i czytelnym systemie wartości, który się samemu realizuje.
Podczas tych spotkań wszystkich uczestników obowiązuje kontrakt zapewniający poczucie bezpieczeństwa.
Każdy bez przeszkód może dzielić się swoimi doświadczeniami, opiniami, przeżyciami.
W tej atmosferze koncentrujemy się na postawach rodzicielskich i ich wpływie na zachowania dzieci. Pokazujemy ważność pochwał, radzenia sobie z własnymi uczuciami, zachęcania do samodzielności i współpracy. Ćwiczymy mediacje i negocjacje oraz uwalnianie dzieci od grania ról (uparciucha, niedbalucha itd.). Jednym z celów jest nabywanie umiejętności modyfikowania niepożądanych zachowań bez stosowania agresji i przemocy Pracujemy opierając się na przygotowywanych przez nas materiałach oraz korzystając z gotowych form, także komiksów.
Na zakończenie uczestnicy wypełniają arkusze ewaluacyjne.W ten sposób otrzymujemy wiele cennych informacji, które dają nam przekonanie o potrzebie kontynuowania tej formy dzielenia się swoją wiedzą
i umiejętnościami.

`

Wszystkich zainteresowanych rodziców i nauczycieli prosimy o zgłoszenia w sekretariacie szkoły lub drogą e-mailową na adres

 

 

Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 29 maj 2008 )
< Poprzedni   Następny >
 
Top! Top!
0 queries executed