Witamy na stronie SP3 w Płońsku arrow Szkoła Promująca Zdrowie arrow Walczymy z hałasem
poniedziałek, 16 lipiec 2018
 
 
Walczymy z hałasem PDF Drukuj E-mail
Napisał admin   
poniedziałek, 21 kwiecień 2008

WALCZYMY Z HAŁASEM

Na podstawie przeprowadzonej wśród rodziców, uczniów i nauczycieli ankiety, stwierdzono, że poważnym problemem w  naszej szkole jest HAŁAS. Postanowiliśmy dowiedzieć się nieco więcej o tym podstępnym wrogu i uświadomić innym, jakie skutki wywołuje hałas w naszym życiu. Na zebraniach nauczyciele zapoznali rodziców z referatem „Szkodliwość hałasu”

Hałas obecnie istnieje wszędzie. Atakuje nas w domu, w szkole w pracy. W potocznym rozumieniu pod określeniem hałas rozumiemy nieskoordynowane dźwięki, głośną, zakłócającą spokój rozmowę lub muzykę, krzyki, głośny stuk, trzask, odgłosy pracujących maszyn. Inaczej mówiąc, hałasem nazywamy dźwięki szkodliwe lub niepożądane dla zdrowia.

Hałas godzi w podstawowe potrzeby każdego człowieka – potrzebę spokoju, wypoczynku, zakłóca wiele ważnych funkcji i procesów psychospołecznych, jest źródłem uciążliwości i dolegliwości, często przyczynia się do niepokoju i poczucia zagrożenia. Niewątpliwie hałas jest szkodliwy. Hałas uszkadza słuch i może doprowadzić do jego utraty. Lecz hałas uszkadza nie tylko narząd słuchu. Stwierdzono, że pod wpływem hałasu następuje skurcz drobnych naczyń tętniczych, występują zmiany w funkcjonowaniu układu nerwowego, zmniejsza się funkcja ślinianek i błony śluzowej żołądka, występują zakłócenia wzroku np. upośledzenie rozróżniania barw i ograniczenie pola widzenia, obniża się precyzja ruchów, zmniejsza wydolność psychiczna i występuje szybciej zmęczenie.

Każda fala dźwiękowa może być wykryta przez ucho, w narządzie słuchu przetworzone na impulsy nerwowe i za pomocą nerwu słuchowego przekazane do ośrodka słuchu w mózgu, tam są odczytywane jako dźwięki o różnym natężeniu – od szelestu do ogłuszającego ryku startującego odrzutowca. Natężenie dźwięku mierzymy w decybelach. Szept wykazuje ok. 15 dB, a ruchliwa ulica ok. 90 dB. Dźwięki głośniejsze niż 100 dB stają się nieznośne dla ucha, o natężeniu ok. 140 dB wywołują ból i mogą poważnie uszkodzić błonę bębenkową. Zbyt duży hałas może uszkodzić także pracę kosteczek słuchowych czy nerwu słuchowego co prowadzi do głuchoty. Utrata słuchu może także wystąpić u osób narażonych na ciągły hałas, np. w fabryce lub być następstwem nagłego „wybuchu” hałasu o ogromnym natężeniu. Słuchanie zbyt głośnej muzyki z tzw. walkamnów może także spowodować kłopoty ze słuchem.

Za szkodliwy uważa się hałas przekraczający 85 dB

Natężenia dźwięku występujące w różnych sytuacjach:

0 dB próg słyszalności
10 dB oddech, szept,
10 dB dźwięk okolic wiejskich
20 dB szum liści,
35 dB cicha muzyka,
45 dB rozmowa – znużenie hałasem u najwrażliwszych,
50 dB nowoczesny samochód – zakłócenie odbioru mowy,
55 dB suszarka dobrej jakości – zaburzenia snu,
60 dB odkurzacz dobrej jakości – skurcz naczyń krwionośnych,
75 dB nowoczesny samochód małolitrażowy - agresja i wrogość,
80 dB klakson – narastanie wrogości i agresji,
85 dB uszkodzony kran – poziom szkodliwy dla zdrowia,
90 dB przerwa w szkole – zakłócenie systemu nerwowego,
90 dB ruch uliczny– zakłócenie systemu nerwowego,
95 dB odkurzacz typowy – zakłócenie systemu nerwowego,
110 dB trzaskające drzwi windy – zakłócenie systemu nerwowego,
120 dB silnik samolotowy – zakłócenie systemu nerwowego,
130-160 dB wybuch petardy – granica bólu,
170 rakieta kosmiczna.

Uważa się, że ekspozycja na hałas przekraczający 85 dB jest możliwa bez uszczerbku dla zdrowia. Np praca w ciągłym hałasie w granicach 95-100 dB nie może trwać dziennie dłużej niż 40-100 min., zaś praca w hałasie do 110 dB - nie dłużej niż 10 minut dziennie.

Szkodliwość działania hałasu na organizm człowieka objawia się zmęczeniem, gorszą wydajnością nauki, trudnościami w skupieniu uwagi, zaburzeniami orientacji, drażliwością, bólem i zawrotami głowy. U małych dzieci hałas budzi duży niepokój, niepewność, zagubienie, powoduje płacz. Najbardziej wrażliwi na działanie hałasu są ludzie młodzi i małe dzieci. Negatywny wpływ hałasu przejawia się również tym, że jego skutek rzadko ujawnia się od razu. Szkodliwość hałasu zależy od wielkości natężenia źródła. Ze względu na swoje cechy obejmuje zwykle oddziaływaniem liczne grupy ludzi, powodując silne emocje i reakcje społeczne.

Hałas utrudnia porozumiewanie się, przeszkadza w pracy. Przebywanie w hałasie o zbyt dużej intensywności jest szkodliwe dla zdrowia, przyśpiesza zmęczenie, może spowodować utratę słuchu.

Negatywny wpływ hałasu na słuch dziecka

Długotrwałe oddziaływanie hałasu o wyższym poziomie prowadzi do ubytków słuchu, które dzielimy na:

niedosłuch lekkiego stopnia – ubytki do 40 dB, objawiający się szumem, zawrotem głowy, które ustępuje w ciągu kilku dni,

niedosłuch średniego stopnia – ubytki od 45 do 65 dB –ubytki w zakresie mowy, występują trudności ze zrozumieniem mowy, występują drobne zmiany w błonie bębenkowej, szumy, upośledzenie słuchu, przy czym objawy te mogą pozostać stale

niedosłuch głęboki – ubytki od 70 do 85 dB, występują bardzo duże zaburzenia w rozumieniu mowy, odznacza się dużymi zmianami błony bębenkowej i kosteczek słuchowych, występuje upośledzenie słuchu, a nawet głuchota.

resztki słuchu i głuchota – pozostały jedynie wysepki słuchowe.

Jeżeli rodzice zauważą, że ich dziecko:

zbyt głośno nastawia telewizor

często coś słyszy, a nie wie skąd dochodzi dźwięk,

nie rozumie co mówią inni w grupie,

powinni natychmiast skonsultować się z lekarzem, ponieważ jest to znak, że dziecko ma problemy ze słuchem.

Negatywny wpływ hałasu na naukę dziecka

Hałas ma ogromny wpływ na naukę dziecka. W hałasie nauka jest bardzo trudna, niekiedy wręcz niemożliwa. Hałas przyczynia się do znacznego zmniejszenia koncentracji uwagi podczas nauki, a także do zmęczenia umysłowego dziecka. Zmęczenie to spowodowane jest przede wszystkim wzrostem napięcia nerwowego podczas nauki w hałasie. Dzieci przebywające w hałasie, nie potrafią skupić się na nauce. Mają ogromne trudności ze zrozumieniem oraz zapamiętaniem tego co przeczytali.

 
Uczniowi w nauce przeszkadza:

Rozmowa prowadzona w pokoju, w którym uczeń pracuje. Jeżeli jednak trzeba porozmawiać, to lepiej mówić normalnym głosem niż szeptem, gdyż wtedy niejako „automatycznie”, mimo woli, dziecko stara się dosłyszeć, co kto mówi.

Muzyka radiowa o normalnym natężeniu dźwięku (w tym samym pokoju, w którym uczeń pracuje). Są jednak uczniowie, którzy twierdzą, iż cicha muzyka stanowi dla nich pewną pomoc w pracy umysłowej (nauce).

Szum ulicy, dobiegający przez otwarte okno lub nawet dobiegający przez zamknięte okno. To samo dotyczy hałasu spowodowanego przez pracę znajdującej się w pobliżu mieszkania fabryki.

Dźwięki, które maja dla ucznia szczególne znaczenie (np. odgłosy zabawy, sygnały audycji telewizyjnej, którą lubi).

Wszelkie niespodziewane dźwięki, o silnym natężeniu.

Hałas może również oddziaływać na:

układ krążenia (sprzyja rozwojowi nadciśnienia tętniczego),
układ pokarmowy (sprzyja rozwojowi choroby wrzodowej),
układ nerwowy (zespoły nerwicowe),
układ hormonalny,
układ ruchu (bóle mięśni i stawów),
psychikę.

Poza tym hałas ma wpływ na:

obniżenie sprawności i chęci działania,
komunikowanie się,
obniżanie sprawności nauczania,
kłótnie między ludźmi.

Ochrona środowiska i człowieka przed hałasem powinna być jednym z głównych zadań współczesnego świata. Ograniczanie uciążliwego wpływu hałasu na środowisko i ludzi to:

mniejszanie hałaśliwości środków transportu, komunikacji i przemysłu,
stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przeciw hałasowych w zakładach pracy,
używanie indywidualnych ochronników słuchu przez osoby narażone na hałas,
rozwiązania urbanistyczne.

Hałas jest jednym z zagrożeń cywilizacji, które należy ograniczyć do minimum, a nawet eliminować z naszego otoczenia.

 

Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 21 kwiecień 2008 )
< Poprzedni
 
Top! Top!
0 queries executed