Witamy na stronie SP3 w Płońsku arrow Szkoła Promująca Zdrowie arrow Nasza Szkoła Sp 3 Dba o Zdrowie
poniedziałek, 16 lipiec 2018
 
 
Nasza Szkoła Sp 3 Dba o Zdrowie PDF Drukuj E-mail
Napisał admin   
czwartek, 17 kwiecień 2008

szkoła promujaca zdrowie 

„NASZA SZKOŁA SP 3 DBAO ZDROWIE, DBAJ I TY”

 

Szkoła w ramach zadań wychowawczych powinna wychowywać do zdrowia. Wychowanie zdrowotne jest elementem procesu wychowawczego jakiemu podlega uczeń. Przekazanie uczniom wiedzy o zdrowiu, ukształtowanie ich postaw wobec zdrowia, utrwalanie odpowiednich nawyków, umiejętności i sprawności służących zdrowiu- to główne zadania stawiane  współczesnej szkole. Obecnie daje się zauważyć wśród uczniów niską odporność organizmu, słabą kondycję fizyczną, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, ogólną nadpobudliwość i wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne. Dlatego też jako szkoła chcemy wykorzystać możliwości dla upowszechnienia wiedzy i kształtowania zachowań prozdrowotnych. Chcielibyśmy, aby szkolna edukacja zdrowotna wiązała zachowania zdrowotne uczniów z ich codziennym życiem, z perspektywą korzyści ze zdrowia i aspiracjami życiowymi, a w efekcie z lepszą jakością życia.

Edukacja zdrowotna jest procesem, w którym uczniowie uczą się dbać o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. Zdrowie nie jest czymś stałym, danym człowiekowi raz na zawsze. Należy o nie świadomie i systematycznie dbać. Pomocną w kształtowaniu tej świadomości powinna być edukacja zdrowotna, prowadzona od najmłodszych lat dziecka. Dlatego nasza szkoła przystąpiła do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Zastosowanie oddziaływań wychowawczo- zdrowotnych propagowanych przez Szkoły Promujące Zdrowie przyczyni się do ukształtowania aktywnej postawy ucznia w stosunku do własnego zdrowia i zdrowia innych. Wykorzystanie treści programu, a także wzorów osobowych i środków masowej komunikacji będą sprzyjać wytworzeniu w szkole zdrowego środowiska, które w praktyce będzie wspierać to, co uczniowie przyswoją w ramach podejmowanych działań przez sieć SzPZ- swoistą atmosferę kultu zdrowia.

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

Ruch pn. „Szkoła Promująca Zdrowie” rozwija się w Europie od 14 lat i obejmuje obecnie 43 kraje stowarzyszone w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, której wspólnie patronują Rada Europy, Komisja Europejską oraz Światowa Organizacja Zdrowia. Przygotowuje on młode pokolenie nie tylko do zdrowego stylu życia, ale także do aktywnego uczestnictwa w budowaniu demokracji, tolerancji, poszanowania praw człowieka, otwarcia na inne kultury, kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

W Polsce projekt ten realizowany jest w ok. 1200 szkołach i placówkach oświatowych. Szkoły promujące zdrowie wypracowują przykłady dobrej praktyki w zakresie realizacji edukacji prozdrowotnej, współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, tworzenia środowiska promującego zdrowie.

Popularyzacja tego projektu to sposób na podnoszenie jakości realizacji edukacji prozdrowotnej jako elementu działań profilaktyczno-wychowawczych szkoły.

 

Cechy Szkoły Promującej Zdrowie

 

 • Akceptuje fakt, że zdrowie społeczności szkolnej może być tworzone przez połączenie edukacji zdrowotnej i innych działań, które się w niej znajdują.
 • Troszczy się w równym stopniu o zdrowie pracowników i uczniów.
 • Uczniowie i pracownicy są świadomymi i aktywnymi uczestnikami procesu promocji zdrowia.
 • Edukacja zdrowotna ma określony czas w programie nauczania szkoły oraz w ramach nauczania poszczególnych przedmiotów.
 • Uwzględnia priorytety dotyczące zdrowia w "ukrytym programie szkoły". Obejmuje to między innymi: nacechowane szacunkiem relacje międzyludzkie sprzyjające zdrowiu, środowisko fizyczne i wyposażenie szkoły.
 • Tworzy rzeczywiste partnerstwo między szkołą, domem i społecznością lokalną.
 • Znajduje czas na dyskusje i upowszechnianie wartości, które głosi oraz wdraża je do życia szkoły.
 • Zwraca uwagę nie tylko na treści, ale także metody pracy.
 • Akceptuje jako podstawową zasadę, potrzebę wzmacniania poczucia własnej wartości uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Dostarcza możliwości wyboru zajęć stymulujących rozwój uczniów, tak aby mogli oni doświadczać współuczestnictwa oraz sukcesu w czasie zajęć szkolnych i w czasie wolnym.
 • Zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia, pedagog, psycholog odgrywają ważną rolę w tworzeniu zdrowia przez odpowiednie świadczenia zdrowotne oraz pomoc psychologiczną i społeczną dla uczniów, rodziców  pracowników szkoły.
 • Zwraca uwagę na objawy i skutki nadmiernego stresu oraz podejmuje działania dla jego zmniejszenia oraz zapoznaje uczniów i pracowników ze sposobami radzenia sobie ze stresem.
 • Uznaje, że posiłki szkolne i artykuły spożywcze dostępne w szkole stanowią ważną rolę w promocji zdrowia członków społeczności szkolnej.
 • Pracownicy szkoły i rodzice mają możliwość uczestniczenia w działaniach w zakresie edukacji zdrowotnej w ramach kształcenia pracowników oraz spotkań z rodzicami.

Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 21 kwiecień 2008 )
< Poprzedni   Następny >
 
Top! Top!
0 queries executed