Witamy na stronie SP3 w Płońsku arrow Informacje dla Rodziców arrow Projekt.
wtorek, 17 lipiec 2018
 
 
Projekt. PDF Drukuj E-mail
Napisał admin   
poniedziałek, 11 wrzesień 2017

Projekt pn.:Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1„Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”

 

  „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej”

 

Projekt „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1„Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie RPMA.10.01.01-14-7256/16-00 z dn. 10 lipca 2017r. zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych a Gminą Miasto Płońsk.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. - 30.06.2018r.

 

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności, złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę uczniów. Ponadto, projekt ma za zadanie poprawę jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 

Zajęcia prowadzone w ramach projektu obejmują:

- zajęcia rozwijające,

- zajęcia wyrównujące,

- zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- zajęcia z doradztwa zawodowego.

 

< Poprzedni   Następny >
 
Top! Top!
0 queries executed