Image Alt

SP3 Płońsk

  /  Aktualności   /  2018-2019   /  I miejsce w konkursie ,,Bóg-Honor-Ojczyzna”

I miejsce w konkursie ,,Bóg-Honor-Ojczyzna”

9 maja 2019r. uczniowie naszej szkoły: Matylda Łukasiewicz z klasy 6a , Dawid Szczepański z 7a oraz Oliwia Domańska, Karolina Czarnecka i Weronika Jankowska z klasy 8b, wzięli udział w XIX edycji konkursu ,,Bóg-Honor- Ojczyzna” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Płońsku pod hasłem ,,Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”.

Celem konkursu było: kształtowanie w młodym pokoleniu postaw patriotycznych, pogłębianie znajomości tekstów kultury promujących wartość życia, godność, miłość i szacunek do człowieka, a także uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka oraz współodpowiedzialności za losy swoich bliskich.

Temat przewodni tegorocznego montażu słowno-muzycznego, który każdy szkolny zespół wykonawców miał zaprezentować brzmiał: ,,Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi cywilizację miłości” (Jan Paweł II). Nasi reprezentanci pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego: p. A. Dobrowolskiej i p. K. Stryjewskiej przygotowali 10 minutową etiudę słowno-muzyczną pod tytułem: ,,Potęga miłości”. Młodzież naszej szkoły gestem, słowem, tańcem, a także muzyką oddała wartość miłości małżeńskiej i rodziny. Odwołała się do słów Jana Pawła II, który powiedział: ,,Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”. Zwrócono uwagę na to, że żyjemy w świecie poranionych relacji i w świecie pełnym frazesów o miłości zapomina się o istocie uczucia miłości.

Uczniowie wyrecytowali kwestię Adama z dramatu Karola Wojtyły, następnie fragmenty ,,Tryptyku Rzymskiego”. Uzdolniona muzycznie Matylda Łukasiewicz wykonała własną interpretację piosenki ,,Miłość to wierność wyborowi” i ,,Strumieniu, odsłoń mi tajemnicę swojego początku”, recytując fragmenty ,,Hymnu o miłości” Świętego Pawła.

Jury przyznało I miejsce: Szkole Podstawowej nr 3 oraz organizatorom konkursu, czyli Szkole Podstawowej nr 4. Natomiast II miejsce zdobyli reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku.

Gratulujemy sukcesu!