Image Alt

SP3 Płońsk

  /  2012-2013   /  Dzień otwarty

Dzień otwarty

21 lutego odbyło się spotkanie z przyszłymi uczniami naszej szkoły – sześciolatkami i siedmiolatkami z sąsiadujących przedszkoli. Celem tego spotkania było zachęcenie dzieci i ich rodziców do podjęcia nauki w szkole i zapewnienie prawidłowego startu w nowym środowisku – poznanie szkoły, nauczycieli. Jego ideą było oswajanie dzieci ze szkołą – szkołą zmierzającą do edukacji bez lęku, napięć i niepewności przed  tym, co nowe i nieznane. Dyrektor szkoły pani Teodozja Gorlewska przedstawiła zebranym bazę lokalową oraz ofertę edukacyjną szkoły. Na spotkanie zaproszono gości z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – panią pedagog Annę Markowską oraz panią psycholog Annę Domańską. Panie zapoznały rodziców z kryteriami dojrzałości szkolnej niezbędnymi do podjęcia nauki w klasie I. Przyszli uczniowie z chęcią bawili się przy muzyce i wykonywali prace plastyczne. Z radością pokonywali przygotowany tor przeszkód. Mogli bawi się w zorganizowanych kącikach: „Baw się z nami, „Nauka przez zabawę”, „Wychowanie przez sztukę”. Każdy z rodziców miał możliwość indywidualnej konsultacji ze specjalistami z Poradni, dyrekcją i nauczycielami.

Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe biedronki.