Image Alt

SP3 Płońsk

  /  2007-2008   /  Dni Zdrowia w naszej szkole

Dni Zdrowia w naszej szkole

W dniach 18.04.-29.04 2008r. w ramach realizacji założeń programu sieci Szkół Promujących Zdrowie zostały zorganizowane w naszej szkole Dni Zdrowia. Uczestniczyła w nich cała społeczność szkolna; uczniowie, nauczyciele i rodzice. Celem imprezy była promocja zdrowego stylu życia.
Dni Zdrowia rozpoczęła lekcja otwarta w kl. III B pod hasłem „Ratujemy Uczymy Ratować”. Celem zajęć było nauczenie dzieci udzielania podstawowej pomocy w sytuacjach zagrożenia czyjegoś życia. Wykorzystując film edukacyjny „Doktor Kręciołek” oraz prezentację multimedialną, omówiono podstawowe czynności ratujące ludzkie życie i sposób wykonywania oddechów ratowniczych oraz uciskania klatki piersiowej. Do demonstracji resuscytacji krążeniowo-oddechowej wykorzystano fantomy. Podczas ćwiczeń w grupach każde dziecko miało możliwość praktycznego wykonywania oddechów ratowniczych i uciskania klatki piersiowej, wykorzystując mini-fantomy. Quiz ratowniczy potwierdził wiedzę teoretyczną dotyczącą zasad udzielania pierwszej pomocy.  W nagrodę mali ratownicy otrzymali książeczki „Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy”. Na lekcji gościła pani wicedyrektor Ewa Kiraga, pani doktor Małgorzata Jatkowska, pracownik SANEPIDU pani Anna Ozimkiewicz oraz pracownik Urzędu Miasta do spraw promocji miasta. Informacja z przebiegu lekcji została także zamieszczona w Biuletynie Informacyjnym miasta Płońska.
Poniedziałek 21.04.2008 przebiegał pod hasłem „Kto sałatki jada, dobrze w szkole wypada” i był dniem, w którym propagowano zdrowe odżywianie w szkole. Na lekcjach techniki, lekcjach wychowawczych w klasach starszych i nauczaniu zintegrowanym, uczniowie wykonywali sałatki. Uczniowie częstowali się nimi w klasach. Poczęstowani zostali również pracownicy szkoły. Dzieci i nauczyciele mieli także możliwość konsumpcji sałatek przy zakupie dokonywanym w sklepiku szkolnym.
Kolejne dwa dni 22.04 i 23.04 ogłoszono „Owocowymi dniami”. W tych dniach promowano owoce jako smaczne i zdrowe uzupełnienie posiłków. Zadaniem uczniów było napisanie wierszyków, które podkreślały walory zdrowotne i smakowe owoców. Najciekawsze utwory zamieszczone zostały na szkolnej gazetce pod hasłem Kącik owocowej poezji
Natomiast czwartek i piątek (24.04. i 25.04. 2008) przebiegały pod hasłem „Owoce i warzywa jemy- zdrowo żyjemy”, zaakcentowano w nich rolę witamin w odżywianiu. Uczniowie pod kierunkiem swych nauczycieli zaprojektowali i wykonali kostiumy owoców i warzyw, a nastepnie przebrali się w nie. Wykonano także emblematy owoców i warzyw i udekorowane zostały nimi drzwi sal lekcyjnych. Podczas przerw miedzy lekcjami dzieci przebrane w kolorowe i pomysłowo wykonane kostiumy, częstowali swych kolegów owocami, zachęcając ich do spożywania witamin w postaci smacznych owoców i warzyw.
Dni Zdrowia (29. 04.2008r.)  zamknął apel „Dwa słówka na temat zdrówka”. Wiersze i piosenki zaprezentowane przez dzieci przybliżyły wszystkim uczestnikom spotkania tematykę związaną z promocją zdrowia. Podczas apelu uczniowie mieli także możliwość zapoznania się w przystępny sposób z problemem astmy, jej objawami, sposobem leczenia i funkcjonowania chorych rówieśników. Apel stworzył doskonałą okazję do podsumowania Dni Zdrowia oraz do podsumowania szkolnego konkursu plastycznego „Walka z hałasem”. Podsumowania dokonała pani dyrektor Teodozja Gorlewska natomiast nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu wręczyła, obecna na uroczystości, pani wiceburmistrz Teresa Kozera.