Image Alt

SP3 Płońsk

  /  2009-2010   /  Apel podsumowujący konkursy promujące zdrowy styl życia- „Więcej warzyw i owoców, będziesz zdrowszy”

Apel podsumowujący konkursy promujące zdrowy styl życia- „Więcej warzyw i owoców, będziesz zdrowszy”

W dniu 26 kwietnia 2010r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel podsumowujący konkursy promujące zdrowy styl życia. Na początku spotkania pani dyrektor Teodozja Gorlewska powitała honorowych goœci: Burmistrza Miasta Płońska pana Andrzeja Pietrasika, pana Krzysztofa Bielskiego -Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz panią Annę Ozimkiewicz. Zaproszeni goœcie angażują się w realizację programu sieci Szkół Promujących Zdrowie poprzez popieranie prozdrowotnych  działań szkoły i objęcie  honorowym patronatem projektu edukacyjnego „Owoce i warzywa w szkole”. Burmistrz Miasta ufundował również już po raz kolejny, nagrody dla laureatów konkursu literacko-plastycznego związanego z tematyką prawidłowego odżywiania. Podczas uroczystoœci pani dyrektor podziękowała honorowym gościom za wspieranie szkoły w podejmowanych inicjatywach na rzecz promocji zdrowia i wręczyła  im okolicznościowe pamiątki. Apel był okazją do podsumowania działań szkoły związanych z promocją zdrowia. Nagrodzono i wyróżniono uczniów biorących udział w projekcie edukacyjnym „Owoce i warzywa w szkole”– laureatów konkursu  literacko-plastycznego związanego z tematyką prawidłowego odżywiania, zwycięzców turnieju „Mistrz Dobrych Manier” oraz laureatów szkolnego konkursu recytatorskiego, tych którzy wybrali utwory o tematyce zdrowotnej. W czasie spotkania przedstawiono informację o zadaniach realizowanych w szkole w bieżącym roku szkolnym w ramach programu sieci Szkól Promujących Zdrowie. W tym roku działania związane były z propagowaniem zasad właściwego odżywiania. W tym celu zorganizowano Tydzień Żytniego  Chleba, nieodpłatnie umożliwiono wszystkim uczniom picie mleka. W klasach IV – VI nauczyciele przyrody korzystali z programu „Gotuj z Paskalem– Jedz warzywa”, mającego na celu kształtowanie zmian nawyków żywnościowych, zachowując odpowiednią dietę, tworząc własne jadłospisy. Wdrożono również projekt „Owoce i warzywa w szkole”, opracowany przez koordynatorów ds. promocji zdrowia, panie: Katarzynę Jatkowską i Zofię Lewandowską. Objęte zostały w nim działania o charakterze edukacyjnym wzbogacającym  wiedzę dzieci na temat owoców i warzyw. Są to działania towarzyszące realizacji programu „Owoce w szkole”, przyjętego przez Radę Ministrów, polegającego na dostarczaniu owoców i warzyw dzieciom z klas I-III  i  częœcią inicjatywy zaproponowanej przez Unię Europejską. Pakiety owocowo – warzywne są znakomitym urozmaiceniem diety i bez wątpienia wpływają na kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych u najmłodszych. W realizację projektu zaangażowana jest cała społecznoœć szkolna (uczniowie, nauczyciele i rodzice). Celem projektu jest podniesienie œwiadomoœci uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie zdrowego żywienia, ukształtowanie wœród dzieci i dorosłych nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw oraz ograniczenie występowania wœród dzieci chorób cywilizacyjnych. Do współpracy zaproszono panią dietetyk Anetę Lewandowską, która prowadziła pogadanki i prelekcje dla uczniów, rodziców i nauczycieli na temat właściwego odżywiania dzieci i dorosłych. Podsumowaniem podjętych działań w projekcie „Owoce i warzywa w szkole” był konkurs literacko-plastyczny związany z tematyką prawidłowego odżywiania. Celem konkursu było ukształtowanie wœród dzieci nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw, zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania, zwłaszcza rolą witamin w życiu człowieka oraz wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych, zapobiegających występowaniu chorób cywilizacyjnych. Konkurs  odbył się w 3 kategoriach wiekowych:

– Klasy I-III- konkurs plastyczny „Owoce i warzywa są na 5”;

– Klasy IV-V- konkurs literacki „Wywiad z moim ulubionym warzywem lub owocem”– ciekawa rozmowa z owocem lub warzywem podkreślająca walory zdrowotne i smakowe produktów, zachęcająca do ich spożywania;

Klasy VI-konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną „Wiem, co jem”– prezentacja dotycząca zasad prawidłowego odżywiania.

Laureatami konkursu zostali:

Klasy I-III

1.Jakub Goszczyński kl. Id

2.Adam Bielski kl. IIa

3.Aleksandra Tymińska kl. IIId

3.Natalia Jaszczur kl. IIId

4.Marta Klimczewska kl. IIIb

5.Alicja Nowakowska kl. IIIa

Klasy IV-V

1.Joanna Brudzikowska kl. IVc

2.Barbara Lewandowska kl. IVd

3.Katarzyna Kwiatkowska kl. Vb

4.Olga Piechota kl. Vb

5.Kamil Zych kl. Vb

Klasy VI

1.Aleksandra Bielska kl. VIa

Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych prac. Dlatego też Komisja konkursowa i dyrekcja szkoły przyznała wyróżnienia. Otrzymali je następujący uczniowie:

 

Wyróżnienia

1.Ewelina Gilewska  kl. Ic

2.Michał Burecki kl. IIa

3.Jakub Dobrosielski kl. IIa

4.Paulina Œladowska kl. IIb

5.Sebastian Maruszewski kl. IIc

6.Klaudiusz Wronka kl. IId

7.Anita Piotrowska kl. IIIa

8.Jakub Sobczyński kl. IIIa

9.Aleksandra Kłosiewicz kl. IIIa

10.Kamila Przedpełska kl. IIIe

11.Nicola Boszko kl. IIIe

12.Szymon Moœcicki kl. IIIe

13.Maciej Mioduszewski kl. IIIe

Promując zdrowy styl życia, szkoła podejmuje działania zapobiegające przemocy i agresji. Jednym  z nich jest udział w programie „Szkoła bez Przemocy”. Realizując założenia programu, pani pedagog Anna Żabowska prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji i współpracy w zespole klasowym. Podczas tych spotkań prowadzonych w formie zabawy uczniowie nabywają nowych umiejętnoœci z zakresu komunikacji, uczą się jak należy współpracować w grupie aby klasa była zgrana i wszyscy się w niej dobrze czuli. Do  propagowania zasad poprawnego zachowania i właściwych norm współżycia w grupie rówieśniczej i społeczeństwie przyczynił się zorganizowany wspólnie z Samorządem turniej „Mistrz Dobrych Manier”. Znajomość savoir-vivr pozwala uniknąć konfliktowych sytuacji i uczy kulturalnego rozwiązywania problemów.

I miejsce w turnieju zajęła klasa 6a, klasy 5a i 5c zajęły równorzędnie miejsce II

i na III miejscu znalazły się równorzędnie klasy5d i 6b.

Apel był również okazją do nagrodzenia uczniów, którzy zostali wyróżnieni w szkolnym konkursie recytatorskim. Byli to: Adrian Drzewaszewski z kl. 0 i Julia Skonieczna z kl. IIIa. Spoœród zwycięskiej siedemnastki właśnie oni w wyborze swych wierszy uwzględnili tematykę zdrowotną.

Uroczystość uświetniły wiersze i piosenki o tematyce propagującej zdrowy styl życia w wykonaniu uczniów klas 0-V